Slik ble Vålerenga vurdert

Her får du full oversikt over hva klassifiseringen er og hvordan Vålerenga ble bedømt på hvert enkelt punkt.

I perioden 2017 til 2022 skal 300 millioner kroner av mediemidlene investeres i utviklingen av unge spillere i Norge. Akademiklassifiseringen er et verktøy for klubbene å ha klare standarder for arbeidet og består av 143 kriterier på ti punkter. Klubbene blir bedømt i toårsperioder og må kontinuerlig sende inn materiale til Norsk Toppfotball (NTF) som utarbeider rapporten.

Last ned rapporten her!

I rapporten får klubbene en poengsum som ut ifra en skala fra én til fem stjerner viser hvor gode de er på ungdomsutviklingen. I 2017 fikk Vålerenga 129 poeng og fire stjerner, mens i år ble det hele 136,4 poeng som gir fem stjerner.

Her er de ti punktene og hvordan Vålerenga er blitt bedømt:

Saken fortsetter under illustrasjonen.

Vålerenga 5 stjerner

1. Forankring: Styret, ledelse & ansatte

  • Karakter: 5/5 stjerner

Om punktet: I akademiklassifiseringen legges det til grunn at klubbene har tatt et bevisst valg om å være en utviklingsklubb og at forståelsen av hva dette betyr i praksis er tilnærmet lik hos de som har nøkkelroller i klubben. Fra styret til daglig leder til trener for aldersbestemt lag skal hele klubben trekke sammen. I vurderingen av strategi- og sportsplanene blir klubbenes mål gjennomgått.

Om Vålerenga: Gjennom strategi og sportsplan, samt presentasjon fra styreleder og daglig leder i klubbesøket, viser klubben at det er strategisk samsvar mellom klubbens hovedmål for sport og hva klubbens kjerneområder/virksomhetsområder (marked, media og økonomi) skal levere for å kunne bidra til å innfri dette. Klubbens sportslige planverk framstår som meget solid og gjennomarbeidet.

2. Spillerlogistikk

  • Karakter: 16,5/20 poeng

Om punktet: Akademiklassifiseringen setter spesielt krav til at klubben har forpliktende mål om en andel egenutviklede spillere i A-stallen. I tillegg vurderes hvordan man synliggjør en plan for å fase klubbutviklede spillere inn i A-stallen, et mål om spilletid og eventuell ambisjon om å utvikle spillere for salg til større ligaer.

Om Vålerenga: Man måles blant annet om 30 prosent av spillerne i A-troppen kommer fra egen stall de siste tre årene. Vålerenga hadde få egne spillere i 2016, men bra i 2017 og 2018 så klubben ligger litt under kravet på 30 prosent og ønsket om 35 prosent. I tillegg har Vålerenga satt som mål at spilletid for egenutviklede skal være 30 prosent.

3. Planverk

  • Karakter: 20/20 poeng

Om punktet: Overordnet fagplaner, skoleringsplaner fra 6 til 19 år, fra planverk til økta (klare standarder for inngang, gjennomføring og evaluering av økt). I tillegg vurderes akademiets posisjon i klubben knyttet til måloppnåelse, og sammenhengen mellom det strategiske nivået og aktiviteten som utøves i klubben.  

Om Vålerenga: Akademiet har tatt utfordringen fra rapporten i 2017, og sørget for at det ikke ble et skrivebordsdokument. Gjennom gode arbeidsrutiner har akademiet sørget for at planverket legger premissene for god praksis, samtidig som det videreutvikles i et kontinuerlig samspill med erfaringene fra praksisfeltet. Vålerenga har i tillegg etablert klare fellesstandarder for inngang, gjennomføring og evaluering av økt med samtlige treningsgrupper til både spillere og trenere.

4. Kompetanse

  • Karakter: 5/5 stjerner

Om punktet: Kompetanse handler om klubbens evne til å sikre høy kvalitet på utviklingsarbeidet gjennom kvalifiserte fagfolk på feltet. For å få fem stjerner kreves det: Sportssjef i 100% stilling, Utviklingsansvarlig i 100 % stilling, 9 trenere i 100 % stilling eller 8 trenere i 100 % stilling og 2 trenere i 50 % stilling eller 7 trenere i 100 % stilling og 4 trenere i 50 % stilling, Trenerutvikler i 100 % stilling, medisinsk personell tilgjengelig for klubbens akademispillere, formelle krav til kompetanse oppfylt.

Om Vålerenga: Akademiet har per 01.12.18 ansatt Trenerutvikler og Utviklingsleder i 2x100%-stilling. Akademiet har 8x100% og 2x50% godkjente trenerstillinger. Klubben har utviklingsleder for barnefotball 6-12 år i 100%. Akademiet oppfyller kravet til medisinsk personell. Klubben har godkjent sportssjef.

5. Treningsprosessen

  • Karakter: 32,9/35 poeng

Om punktet: Akademiklassifiseringen måler klubbens evne til å individualisere treningsprosessen for sine fremste satsningsspillere. Treningsprosessen i fotball handler om å optimalisere den daglige treningen, slik at spilleren skal kunne ta ut sitt potensial.

Om Vålerenga: Akademiet har i 2018 gjort mange tilpasninger for å spisse den individuelle oppfølgingen av spillerne på klubbens G14-, G16- og G19-lag. Det er etablert en gjennomgående systematikk som klubben har eierskap til, og som nå i mindre grad bestemmes ut fra enkelttreneres preferanser. Ved klubbesøket gjennomførte Vålerenga to økter som ble vurdert av NTF.

6. Kampplattform

  • Karakter: 17/20 poeng

Om punktet: I akademiklassifiseringen måles klubbens evne til å få på plass en kampplattform som sikrer høy standard og kvalitet på aldersjevnbyrdig matching for alderstrinnene G13–G19.

Om Vålerenga: Mistet 1,5 poeng da rekruttlaget rykket ned til 3. divisjon og mistet også poeng da G19-laget ikke var med i Nasjonal serie i 2018. Det er de imidlertid i 2019, og med opprykk til 2. divisjon, kan klubben score høyt på dette punktet ved neste rapportering.

7. Skole-fotball

  • Karakter: 20/20 poeng

Om punktet: Klubbens samarbeid med skoleverket for å optimalisere treningsprosessen.

Om Vålerenga: Høsten 2017 opprettet VIF samarbeid med Valle Hovin vgs. Klubben er da én av fire norske toppklubber med videregående skole etablert i tribunekroppen. Er én av sju klubber som har et samarbeid med ungdomsskole. Klubben samarbeider med Wang Ungdomsskole. Vålerenga arrangerer FFO for aldersgruppen 5-14 år. Barna er delt inn i fire aldersnivåer: 5-7, 8-9, 10-11 og 12-14 år.

8. Samarbeidsmodeller

  • Karakter: 7/20 poeng

Om punktet: Toppklubbenes dyktighet til å etablere gode samarbeidsmodeller for trener-, spiller- og prestasjonsutvikling. Under dette punktet inngår også samarbeide med krets, klubber og høyskoler/universitet.

Om Vålerenga: Her har Vålerenga tatt flere poeng enn i 2017, spesielt rundt samarbeidsklubber. Vi har i dag 19 klubber som vi har et formelt samarbeid med. Vi manglet ved utgangen av 2018 en formell samarbeidsavtale med Oslo Fotballkrets og Idrettshøyskolen som dermed ikke gir uttelling. Disse avtalene er nå skrevet under.

9. Produktivitet

  • Karakter: 23/30 poeng

Om punktet: Klubbens evne til å utvikle nasjonale og internasjonale toppspillere. Målt i spilletid.

Om Vålerenga: Poengene er opptjent i perioden 1/1 2016 til 31/12-2018. I 2016 var dette tallet en del lavere enn hva det er i 2019 og klubben får derfor ikke toppscore.

10. Økonomi & fasiliteter

  • Karakter: 5/5 stjerner

Om punktet: Økonomi & fasiliteter kartlegger klubbens prioritering av ressurser til spillerutvikling og i hvilken grad klubben har og/eller utnytter tilgjengelige fasiliteter til å skape en god ramme for utviklingsarbeidet.

Om Vålerenga: Klubben har en tydelig ressurssatt utviklingsavdeling, med budsjett som gjør det realistisk og troverdig at klubben kan nå sine mål og følge opp sine sportslige arbeidsprosesser med kvalitet.

Konklusjon AK19

Annonse:

Annonse fra Eliteserien: