Presse på Intility Arena

Slik søker du akkreditering til våre kamper i Eliteserien.

Annonse:

Overhold fristen! 

Alle som skal akkreditere seg til kamper i 2023 må melde inn i skjemaet under senest tre (3) dager før kamp.

Saken fortsetter under skjemaet: 

De som får godkjent sin akkreditering vil få tilsendt et informasjonsskriv noen dager i forkant av kamp med de retningslinjer som er satt i protokollen, samt lokale føringer. Dette er viktig lesing! 

Freelancere kan kun få akkreditering dersom mediehus bekrefter akkreditering for disse. Frikort for presse gjelder ikke. 

Kampdag

Medieinngangen åpnes 1 time før kampstart, og det samme gjelder fotorom og presserom. Det vil ikke være anledning til å komme på arenaen tidligere. 

Presserommet for skrivende og fotografer vil være åpent 1 time etter kamp på plan 0. 

Velkommen på kamp! 

Foto: NTB

Annonse fra Eliteserien: