Presse på Intility Arena

Grunnet den stadig pågående pandemien er det fortsatt strenge retningslinjer knyttet til våre arrangement.

Annonse:

Overhold fristen! 

Tidligere har vi operert med faste akkrediteringer, men dette gjelder IKKE for årets sesong. Alle som skal akkreditere seg til kamper i 2022 må melde inn i skjemaet under senest tre (3) dager før kamp.

Saken fortsetter under skjemaet: 

De som får godkjent sin akkreditering vil få tilsendt et informasjonsskriv noen dager i forkant av kamp med de retningslinjer som er satt i protokollen samt lokale føringer. Dette er viktig lesing! 

Freelancere kan kun få akkreditering dersom mediehus bekrefter akkreditering for disse. Frikort for presse gjelder ikke. 

Kampdag

Medieinngangen åpnes 1 time før kampstart, og det samme gjelder fotorom og presserom. Det vil ikke være anledning til å komme på arenaen tidligere. 

Presserommet for skrivende og fotografer vil være åpent 1 time etter kamp på plan 0. 

Vi minner igjen om at det kan/vil komme endringer underveis i sesongen, men dette vil i så fall bli formidlet på våre sider.

Annonse fra Eliteserien: