Presse på Intility Arena

Grunnet den stadig pågående pandemien er det fortsatt strenge retningslinjer knyttet til våre arrangement.

Annonse:

Det blir en annerledes fotballsesong også i 2021, og dette gjelder ikke bare for spillere og trenere, men også ansatte, publikum og presse. 

Alle endringer gjøres som følge av de til enhver tid gjeldende smittevernreglene i protokollen for toppfotballen. Dette betyr også at ytterligere endringer kan forekomme. Dette vil i så fall bli informert om i god tid. 

Vi vil oppdatere denne siden når vi nærmer oss seriestart.

Overhold fristen! 

Tidligere har vi operert med faste akkrediteringer, men dette gjelder IKKE for årets sesong. Alle som skal akkreditere seg til kamper i 2021 må melde inn i skjemaet under senest fire (4) dager før kamp.

Saken fortsetter under skjemaet: 

De som får godkjent sin akkreditering vil få tilsendt et informasjonsskriv noen dager i forkant av kamp med de retningslinjer som er satt i protokollen samt lokale føringer. Dette er viktig lesing! 

Freelancere kan kun få akkreditering dersom mediehus bekrefter akkreditering for disse. Frikort for presse gjelder ikke. 

Kampdag

Medieinngangen åpnes 1 time før kampstart, og det samme gjelder fotorom og presserom. Det vil ikke være anledning til å komme på arenaen tidligere. 

Det er kun skrivende presse og TV som har adgang til mixed zone etter kampslutt. Alle som skal intervjue i mixed zone etter kamp bes bruke munnbind.

 Presserommet for skrivende og fotografer vil være åpent 1 time etter kamp på plan 0. 

Vi minner igjen om at det kan/vil komme endringer underveis i sesongen, men dette vil i så fall bli formidlet på våre sider.

Annonse fra Eliteserien: