Positivt resultat for Vålerenga

Daglig leder med grundig gjennomgang av fjorårets sesong og tanker før årsmøtet 10. mars.

Annonse:


Årsmøte i Vålerenga Fotball Elite nærmer seg, og vi har tatt en lengre prat med daglig leder, Erik Espeseth om ståa i klubben. 

Hvordan vil du oppsummere fjoråret for Vålerenga - et veldig spesielt år med utbruddet av coronapandemien?

- Det ble et svært krevende år, med stor grad av uforutsigbarhet, hvor vi alle også i perioder gikk permittert. Men det var også positive hendelser, sesongen ble jo kronet med vår første medalje på 10 år, og vi ser veldig frem til Europa senere i år som en følge av det, sier han. 

Hvordan ble det økonomiske resultatet for Vålerenga?

- Vi rapporterer jo et samlet regnskap til NFF, og for vår samlede virksomhet endte vi med et positivt plussresultat på ca. 7,6 mill. etter skatt. 

Hva er hovedforklaringen?

- Hovedforklaringen er at vi budsjetterte med en 6. plass, og endte med medalje i eliteserien. I tillegg hadde vi store videresalg av Chidera Ejuke til CSKA Moskva og Sander Berge til Sheffield United. 

Saken fortsetter under bildet. 

Nå er vi inne i et nytt år - Hvordan ser økonomien ut for 2021?

- Vi budsjetterer med et forsiktig plussresultat. Vi har lagt oss på samme nivå som i fjor knyttet til spillersalg, 10 millioner mot 11,5 i 2020 og budsjetterer med en 4. plass i serien. I tillegg er det NM og ikke minst Europacup som bidrar positivt i kassen, sier han og fortsetter: 

- Når det gjelder markedsinntekter har vi har sett en økende interesse fra potensielle samarbeidspartnere – spesielt knyttet til våre digitale produkter, hvor vi senest denne uken presenterte «Vålerenga fra innsida». Det er også viktig å si at vi har budsjettert med noe høyere publikumsinntekter, og dette er på bakgrunn av det engasjementet vi ser der ute etter fjorårets medaljer og årets retur til Europa. Så erkjenner vi jo at det er krevende tider, og om det skulle komme en utsettelse av seriestart også i år – vil dette påvirke inntektene negativt. Men slik vi ser det, med Toppfotballens strenge smittevernsprotokoll, er det ingen grunn til at serien skal utsettes.

Hvilket forventninger har du til det kommende årsmøtet? 

- Det blir jo dessverre et digitalt Årsmøte – fremfor å møtes fysisk, men slik er det for tiden. Vi har for øvrig hatt en vekst i medlemsmassen på ca. 20% siden i fjor – og jeg merker at det er et større engasjement der ute – hvilket er veldig positivt, sier han og fortsetter: 

- Det er fremmet flere forslag til Årsmøte denne gangen, som også underbygger engasjementet. Det ene går på at man ønsker enda større grad av arbeid knyttet til medlemsrekruttering, og det andre går på sportsvasking og boikott av VM i Qatar.  Vi er en medlemsklubb og ønsker ikke å komme med bastante synspunkter uten å ha hatt interaksjon med medlemmene våre. Vi tror klubben og medlemmene er rimelig samstemte rundt disse spørsmålene, men før klubben går ut med et formelt standpunkt ønsker vi å ha en formell saksgang og behandling av dette. 

- Så, konklusjonen er vel at jeg har store forventninger til onsdag 10. mars – til tross for at det blir et digitalt Årsmøte denne gangen, avslutter Espeseth.

Se videointervju øverst i saken. 

Annonse fra Eliteserien: