Dialog, ikke bøter til klubb!

Vålerenga: - Bøter nå vil forsure den begynnende dialogen kraftig, og historien viser at bøter på ingen måte stopper ulovlig pyroteknikk på tribunene. Det går kun utover klubbenes økonomi.

Annonse:

De aller fleste er enige om at sikkerhet og trygge rammer på tribunene er en forutsetning for å kunne arrangere fotballkamper på norske arenaer. Det har vi som klubb alltid etterstrebet og det har vært forsvinnende få tilfeller av skader eller store uønskede hendelser på våre arrangementer, enten det har vært benyttet lovlig pyroteknikk eller ikke. Det er vi stolte av.  

Høsten har gitt oss en kraftig opptrapping av ulovlig bruk av pyroteknikk på norske tribuner. Det har vært protestaksjoner fra supportere som føler seg oversett, ignorert og overhørt i dialog med Norges Fotballforbund. Ikke bare i Eliteserien og OBOS-ligaen, men protestene har kommet langt nedover i divisjonene.

Tid for dialog

Supporterkoordinatorene - som er et bindeledd mellom supportere og klubb, har initiert og gjennomført et møte med forbundet for å åpne dialogen mellom to meget steile fronter. Forbundet har signalisert at de ønsker bedre dialog rundt temaet så alt ligger til rette for at vi sammen kan finne gode løsninger. Vårt syn rundt dette er allerede godt kjent gjennom “VIF sier ja til lovlig pyro i 2020”.

Vålerenga er glade for at det er lagt til rette for dialog og imøteser en utvikling der vi kan få på plass regelverk og kjøreregler som fungerer for forbund, supportere og oss som klubb. Det er tross alt vi som arrangerer og gjennomfører våre hjemmekamper, og da er det naturlig at en større del av beslutningsprosessen bak hva vi kan og vil tillate ligger hos oss. 

Feil tid for bøter

Per i dag medfører ulovlig bruk av pyroteknikk bøter sanksjonert via NFF sin påtalenemd og videre til Doms- og sanksjonsutvalget. Sånn kan det kanskje være i fremtiden også, men det betinger et lovverk og kjøreregler vi klubber kan leve med, supporterne kan leve med og forbundet kan leve med. Høsten har vist at vi ikke har det i dag.

Vi ser fram til å finne gode løsninger som fungerer for alle parter og tenker at å sanksjonere de siste ukers tilfeller av ulovlig bruk av pyroteknikk er et dårlig forhandlingsutspill av forbundet. Bøter nå vil forsure den begynnende dialogen kraftig, og historien viser at bøter på ingen måte stopper ulovlig pyroteknikk på tribunene. Det går kun utover klubbenes økonomi.

Gi supporterne muligheten

Nå bør forbundet la nåde gå foran sedvane og legge til rette for fruktbar dialog mellom supportere, forbund og klubber. Målet må være å komme til enighet om en trygg og god vei videre for publikum generelt, supportere, forbund og klubber.

La oss forsøke å gi supporterne muligheten til å være den ressursen vi ønsker oss og vet de kan være.                  

 

Erik Espeseth
Daglig leder, Vålerenga Fotball Elite
 
 
Foto: grydis.no
Annonse fra Eliteserien: