Vålerenga, hjerte og muligheter

Familier med kjærlighet, overskudd, plass og raushet til å hjelpe et barn er ønsket som fosterhjem. Fosterhjemstjenesten i Oslo er overbevist om at slike familier finnes i den store Vålerenga-familien.

Vi vet at det finnes mange vanlige familier som har motivasjon og ønske om å hjelpe andre barn enn sitt eget. Familier som har hjerte, muligheter og ekstra overskudd til å ønske barn velkommen inn i sin familie. Vi ønsker å nå frem til disse familiene med budskapet om at flere barn og unge, trenger en familie som kan gi hjelp og støtte, forteller Stein Grødal som er leder av Fosterhjemstjenesten i Oslo.

- Noen barn som av ulike grunner ikke kan bo sammen med sin opprinnelige familie, kan også ha felles fotballinteresse å dele med en familie knyttet til Vålerenga, sier Grødal. 

Det å ha et fosterbarn i familien er veldig givende, og det er noe flere burde vurdere.

— Herman Stengel, fosterbror

Vanlige familier 

Det er ikke alle barn og unge som har en slekt eller nettverk som kan bistå, når mor og far av ulike grunner ikke kan fungere som foreldre. Vi vet at det innenfor fotballmiljøet er mange engasjerte trygge voksne ressurspersoner, som lever såkalte vanlige liv.

Personer som kanskje også ser det å være del av et idrettsmiljø, kan være noe å dele med barn og unge. Slike vanlige trygge voksne ønsker vi i Fosterhjemstjenesten kontakt med. 

Ulike vanlige familier

- Vi leter etter familier med ulik kulturell tilknytning. Vi trenger fosterforeldre med flerkulturell bakgrunn så vel som familier med såkalt helnorsk bakgrunn. Fordi barn er ulike, leter vi etter vanlige, men ulike familier. Hva en vanlig familie er, avhenger av øyne som ser, sier Grødal.

- Vi i Fosterhjemstjenesten prøver å se alle familier utfra den kunnskap og kjennskap vi har til hvert enkelt barn. Vårt mål er å finne frem til en så god match som mulig mellom barnet/a og fosterhjemmet. 

Saken fortsetter under videoen. 


Et barn eller søsken

- Vi ser etter familier som kunne tenke seg å stille opp for et barn, en ungdom, eller søsken.  Noen familier har kapasitet til å stille opp for ett barn, andre kan ha plass og overskudd til å kunne stille opp for søsken. Søsken som av ulike grunner ikke kan bo hjemme, men som fortsatt trenger å bo sammen i en annen familie. 

Familier som samarbeider om søsken

Noen familier erkjenner at de ikke kan stille opp for søsken, kun for ett barn. Det er selv om de kunne ønsket å stille opp for flere. De har for eksempel ikke plass, men de støtter likevel tanken på at dersom det er til barnets beste, bør de kunne vokse opp sammen. Det er familier med masse kjærlighet til barn. Det er familier som liker tanken på å kunne bidra til at barn og unge kan opprettholde og utvikle gode søskenrelasjoner. Hva kan da være alternativet, spør Grødal? 

Jo, kanskje er løsningen at du er i et nettverk som de aktuelle barna ikke har tilgjengelig i sin familie. Du kan kanskje være i nettverk med egne voksne søsken, søskenbarn eller vennegruppe, som kanskje kan stille opp sammen? Kanskje bor ditt nettverk også i nærheten av hverandre, og omgås naturlig og jevnlig?  Slike familier, grupper av familier/venner, vil Fosterhjemstjenesten i Oslo også gjerne ha kontakt med, sier Grødal. 

Samarbeid mellom Vålerenga og Fosterhjemstjenesten 

I samarbeidet med Vålerenga ønsker vi å synliggjøre behovet for fosterhjem. At det å vokse opp i fosterhjem for mange barn er nødvendig, og et godt alternativ til endring av den livssituasjonen de kom fra. Det er en del av oppveksten til mange barn.

I Oslo er det mellom 40 og 50 barn som til enhver tid trenger fosterhjem. Gjennom dette samarbeidet med Vålerenga, forsøker vi å få frem barns behov på ulike måter. Blant annet vises den en kortfilm på storskjermen forut for alle hjemmekampene. En film som har til hensikt å vise idrettsgleden på fotballbanen, og barnets behov for å bli sett og dele gode øyeblikk med tilstedeværende trygge voksne. Det er slike voksne vi håper å nå frem til gjennom samarbeidsavtalen med Vålerenga. 

Hjelp til å ta en velbegrunnet beslutning

Fosterhjemstjenesten tilbyr grunnopplæringskurs for blivende fosterforeldre. Det er et program som forbereder og utreder familier som er interessert i å bli fosterhjem. Etter opplæringen sammenfatter kurslederne samarbeidet, informasjonen og vurderingene i en rapport som brukes som grunnlag for anbefaling til å bli fosterhjem, forutsatt at kursdeltakerne og kursholderne er enige om det. Grunnopplæringskurset skal bistå blivende fosterforeldre til å ta en velbegrunnet beslutning på om det å bli fosterhjem, er noe de fortsatt kan, vil og ønsker.

Kontakt oss gjerne

Dersom du er interessert i å snakke med oss, håper jeg du tar kontakt på
www.fosterhjem.no/oslo 
eventuelt ringer oss på tlf. 23428009
eller skriver til oss på fosterhjem@bfe.oslo.kommune.no

Besøk gjerne Fosterhjemstjenesten i Oslo på Facebook
Eller nettsiden her

Annonse fra Eliteserien: