Klubblogo

Vi tilhører en idrettsforening rik på historie og tradisjoner – en forening med logo og farger vi er stolte av! Vår flotte logo er en av Norges mest kjente og kjære. Men dessverre er den da også gjenstand for misbruk. For å ivareta vår logo så er den juridisk varemerkebeskyttet (nr. 191140), samt underlagt strenge regler som alle må følge.

All ekstern kommersiell bruk av vår logo skal godkjennes før iverksettelse. Det betyr i praksis at dersom noen ønsker å bruke vår logo på noe som skal selges eller omsettes, så skal det først inngås en skriftlig avtale om dette med leder i Vålerenga Sjappa. ([email protected]) Dette gjelder for samtlige varer og tjenester.

Vålerengas logo har stor kommersiell verdi og gjennom rettighetsavtaler tilfører den våre lag viktige økonomiske midler. Det betyr at misbruk vår logo og tap rettighetsinntekter er å regne som tyveri fra Vålerenga! Overtredelse vil medføre straffeforfølgelse.

Vår logo
(Fra merkevaredokumentet, som er godkjent og forankret i Vålerengens Idrettsforening og i de respektive klubbenes styrer, og gjelder således alle bredde - og elitelag i Vålerenga)

4.1 Bruk av våre farger og vår logo
Vålerengens Idrettsforenings farger er blått, hvitt og rødt.
VIF - logoen er registrert varemerke nummer: 191140.
Logovariantene som er angitt her er de eneste tillatte, og det er ikke under noen omstendighet lov å endre på noen av disse. Vår logo skal alltid fremstå klart og tydelig, og den skal være ”helten” i budskapet.

4.2 Generell bruk
VIF - logoen skal kun brukes etter gitte retningslinjer godkjent i Vålerengens Idrettsforening.

4.3 Kommersiell bruk av logo
All bruk av logo (også elektronisk) i forbindelse med annonser, media, reklame, pins, profilering av samarbeidspartnere og/eller sponsorer, etc., skal godkjennes av markedsansvarlig / leder i den klubben det gjelder, og av leder i Vålerenga Sjappa, i henhold til gitte retningslinjer.

4.4 Bruk av logo på trykksaker
All bruk av logo på trykksaker (visittkort, brevark, konvolutter ol.) skal godkjennes av markedsansvarlige / leder i den respektive klubben.

4.5 Spillerdrakt
Spillerdrakter for elitelagene bærer tradisjonell logo i farger, uten spesifisert idrettsgren eller Vålerenga Mot Rasisme. Aldersbestemte lag kan bruke Vålerenga Mot Rasisme under den tradisjonelle logoen i farger. Idrettsgrenen under logoen brukes aldri på spillerdrakten.

4.6 Bruk av logo på tekstiler
All bruk av logo på tekstiler eller annet utstyr skal godkjennes av markedsansvarlige / leder i de respektive klubbene.

4.7 Logo på supporterutstyr
Alt supporterutstyr skal hovedsakelig påføres tradisjonell logo i farger, (uten idrettsgren eller Vålerenga Mot Rasisme). Unntak kan forekomme dersom man gjør kampanjer mot enkeltidretter.

4.8 Tvist, mislighold ol.
Tvist, mislighold eller ulovlig bruk av VIF-logoen behandles av leder i Vålerengens Idrettsforening.

Trykk og produksjon
Logo og farger er en grunnleggende del av klubbens
identitet og ansikt utad, og må derfor behandles deretter.
De ulike logovariantene kan lastes ned her på denne nettsiden.
Logoene kan kun brukes som angitt.

VIF-blå:

Pantone:Blue 072100% cyan
  80 % magenta

 

VIF-rød:

Pantone:485100% magenta
  100% gul

 

vif-logo-1
Logo i farger på hvit bakgrunn (Denne varianten kan 
benyttes på farget bakgrunn, dersom kontrasten er stor nok)
vif-logo-2
Logo i farger på blå/mørk bakgrunn
vif-logo-3
Logo i sort på hvit bakgrunn
vif-logo-4
Logo i sort på sort/farget bakgrunn
vif-logo-5
Andre varianter av
logoen enn de fire
som er vist over er
ikke tillatt.

Når det ikke trykkes i farger skal bare helt hvitt og helt sort benyttes.
Det betyr at f.eks. en grå rastertone i logoen ikke er tillatt.
Trykkmetoder som benytter andre fargesystemer skal ha Pantone-fargene som utgangspunktet for fargevalget.
Dette gjelder også tekstiler.

Merk! Ved trykk på tekstiler kan de oppgitte pantonefargene bli feil, ved at rødfargen kan grense mot oransje og blåfargen mot lilla. Sørg alltid for å godkjenne prøvetrykk av logoen vår på forhånd, slik at vi unngår å oppleve vår kjære logo i feil farger!

Vektorisert EPS av logo kan lastes ned her: Last ned logo

Annonse:

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 31.10.2017, oppdatert: 03.07.2019
Skrevet av: Vålerenga Fotball Elite