- Viktig å være bevisst på deres rolle som forbilder

Jonatan Tollås Nation snakket til 40 elever på kickoffet for Forbildeprosjektet 2021/2022. Les mer og se video her!

Annonse:


På tirsdag gjennomførte Vålerenga Samfunn et kickoff for Forbildeprosjektet 2021/2022 sammen med fire skoler fra nærområdet. Kaptein Jonatan Tollås Nation kom med motiverende ord for elevene og ønsket dem lykke til som forbilder!

Workshop, pizza og gode råd fra kapteinen

Nærmere 40 forbilder fra skoler i nærområdet deltok på kickoffet til Forbildeprosjektet i gymsalen på Intility arena i forrige uke. Samlingen bestod av en workshop for deltagerne delt i grupper på tvers av alder og skoler.

Både elever fra barneskolen, ungdomsskolen og ungdommer som har gjennomført Vålerenga Samfunn sitt program «Ung Leder Vålerenga», deltar i prosjektet.

Det er plukket ut to forbilder fra hver klasse fra 5. trinn og 9. trinn fra de skolene som deltar i prosjektet. Forbildene skal blant annet bidra til økt deltagelse i gymtimene på yngre trinn og rekruttere elever fra skolen til lavterskel fritidstilbud etter skoletid. 

Jonatan Tollås Nation, snakket litt om sin rolle som kaptein for A-laget og hva det ville si for elevene å være et forbilde.

– Det er en veldig god start at dere selv ønsker å være et forbilde for andre, og da er det viktig at dere er bevisst på at det dere sier og gjør kan påvirke de rundt dere. Som rollemodeller kan dere være med å skape positive ringvirkninger, forklarer kapteinen. 

- Lyst til å inkludere andre

Olivia er et av to forbilder fra sin klasse fra Vålerenga skole som deltar i prosjektet. I løpet av skoleåret skal hun lære om hvordan hun kan være et godt forbilde ved å delta på kurs og forbildesamlinger på Intility arena. 

– Jeg ville være forbilde fordi jeg har lyst til å inkludere andre, også er jeg veldig glad i gym og har lyst til å hjelpe andre å bli like glad i gym som jeg er, forklarer Olivia. 

Olivia (til høyre i bildet) gleder seg til å være et forbilde for andre (Foto: VIF Samfunn)
Olivia (til høyre i bildet) gleder seg til å være et forbilde for andre (Foto: VIF Samfunn)

Forbildeprosjektet 

Forbildeprosjektet er et forebyggende tiltak som har to hovedmål;

  • Å bevisstgjøre og utvikle barn og ungdom til å bruke sin rolle til å påvirke andre og nærmiljøet positivt,
  • Og å åpne flere lavterskel, og gratis, arenaer som vi mener er et viktig inkluderingstiltak i Oslo. Gamlebyen, Vålerenga, Jordal og Kampen skole er med i prosjektet.  

Prosjektet går i korte trekk ut på at noen forbilder fra hver skole får opplæring i regi av Vålerenga Samfunn på hvordan de kan være gode forbilder og at de bidrar i gymtimene til elever fra lavere trinn.

Forbildene rekrutterer også fra sine skoler til de åpne arenaene som åpnes i nærområdet. Ungdommer som har gjennomført vårt lederprogram «Ung leder er instruktører på aktivitetstilbudene som tilbys samt bidra på workshops og arrangementer i forbindelse med hjemmekamper.

I løpet av prosjektet kommer også Vålerenga Samfunn i samarbeid med elitespillere til å gjennomføre undervisningsopplegg på de ulike skolene kalt «Vålerengatimen». Dette undervisningsopplegget består av temaer som Vålerenga mot Rasisme, Fair Play, inkludering og toleranse. 

Se video fra da Jonatan snakket til forbildene øverst i saken. 

Annonse fra Eliteserien: