NTB_MSwOgjYOjMQ

Vi søker nye trenerspirer til årets ETUP

Drømmer du om å bli fotballtrener? Søknadsfrist 1. mai.

Annonse:

Vålerengas eksterne trenerutviklingsprogram (ETUP) skal i gang med sitt sjette kull, og søker derfor åtte nye trenerspirer som ønsker å videreutdanne seg.

Programmet er kostnadsfritt (med unntak av studieturen på slutten av året). 

Dette er vi på jakt etter 

  • Vi søker etter trenere som er engasjerte og ivrige etter å utvikle seg
  • Vi ønsker at søkeren har minimum C-lisens.
  • Det er ingen alderstak.
  • Trenere i våre samarbeidsklubber vil bli prioritert, men programmet er åpent for alle.

Krav til deltagere

  • Treneren må delta på samtlige moduler for å bli godkjent. 
  • Treneren må påregne individuelt arbeid mellom modulene.

(Er man borte på en samling må man gjennomføre en oppgave som omhandler modulens tema). 

Ansvarlig for programmet er Torstein Schutte, samarbeidsansvarlig i Vålerenga Fotball Elite. 

Slik søker du

Årets første samling er tiltenkt å være 7. mai. En enkel søknad sendes via sportslig leder i klubb som godkjenner og videresender til [email protected]. Spørsmål om programmet kan også rettes hit.

De åtte - ti beste kandidatene som søker vil bli tatt inn i programmet. Alle som har søkt vil få tilbakemelding, og for de som har kommet inn vil utfyllende informasjon bli gitt fortløpende. 

Vi håper at mange har lyst til å søke, og tenker at dette kan være interessant å være med på!

Viktig info

Trenernes respektive klubber er ansvarlige for å sende inn søknad til prosjektleder. Dette med referanser fra klubb! Søkeren må inneha minimum C-lisens, med ambisjoner om å ta B-lisens

Treneren skal ha minst tre års erfaring som trener for G13/J13 nivå eller høyere. Spillerbakgrunn er også et vurderingskriterie. 

For å få godkjent programmet må alle moduler være gjennomført. Hvis en modul ikke er gjennomført blir det gitt en oppgave som må godkjennes omhandlende modulens tema.
 

Modul

Hvem?

Når?

1. Presentasjon av Vålerenga utviklingsavdeling

Thomas Hafstad & Torstein Schutte

7. mai 

2. Treningsmetodikk i Vålerenga

Jovi Carrascosa

14. mai 

3. U14 – observasjon (faglig + trening)

Torstein Schutte, Joakim Wanderås & Ruben Tollefsen

30. mai 

4. U16 – observasjon (faglig + trening)

Uljan Jacaj & Refik Kallaba

5. juni 

5. U19 – observasjon (faglig + trening)

Øystein Sanden & Bryant Lazaro

18. juni 

Egenpraksis – observasjon og evaluering

Deltager & TS 

Fra oppstart til sommerferie

Sommerferie

 

Juli – august 

6. Fra U - avdeling til A – lag 

TS + TH 

September

7. Bruk av video i A – lagskontekst 

David Ribeiro

Oktober

8. Evaluering + A – Kamp

Deltagere + TS

Oktober 

9. Egenpraksis – forbedring og veien videre

Deltager & TS

August - November

Studietur

Alle

November - Desember

 

Annonse fra Obos-ligaen: