- Vi skal være et Oslo-lag

Ronny Deila er Vålerenga-trener i tre år til. Ronny er garantisten for at Vålerenga de neste årene er et angripende, ungt Oslo-lag i utfordrerposisjon.

Annonse:

Ronny Deila forlenger avtalen som opprinnelig løp ut 2020 med to år, og leder dermed laget ut sesongen 2022.

- Jeg er utrolig glad og stolt over å få fortsette å være en del av Vålerenga. Jeg føler de tre åra som har vært har vært utfordrende, men ser mer enn noen gang et stort potensial i klubben vår, sier Ronny..

Driv for å utvikle klubben videre

En forferdelig høstsesong har gjort vondt for alle.

- Mange med hjertet i klubben er naturlig nok såra etter høstsesongen. Jeg er såra selv, for det går på klubbens ære løs, og det kjenner jeg også på. Dette gir meg en voldsom energi og et driv for å utvikle Vålerenga videre. Vi skal slå tilbake!

Energien gir seg utslag i et ønske om å bli tydeligere de neste tre årene enn Vålerenga har vært de første årene med Ronny som hovedtrener.

- Vi skal være et Oslo-lag. Vi skal utvikle spillere sjøl, og vi skal satse på de unge kreftene vi har. Kontinuitet er et nøkkelord, og jeg er garantist for at vi ikke skal fravike dette de neste åra.

Satser på unge krefter

Vålerenga har i mange år vært og er fortsatt, helt avhengig av bidrag fra eier - noe klubben er svært takknemlige for. Men målet i 2020, som det har vært fra 2016 når ny ledelse kom inn, er at vi skal gjøre oss i langt sterkere grad uavhengig av ekstern bistand til å betjene daglig drift. 

- Konsekvensen for både sport og administrasjon er enkel. Vi skal ikke bruke penger vi ikke har, vi skal satse på de unge kreftene vi har. Det trigger meg, og er en stor motivasjon i seg selv, sier Ronny Deila.

Arbeidet som er lagt ned i utviklingsavdelingen de siste årene legges i bunnen for suksess på banen i årene som kommer.

- Vi har Norges beste akademi. Vi har gått fra 3 til 23 aldersbestemte landslagsspillere på få år. Vi skal utnytte plassene i a-stallen til de beste fra akademiet, og gjøre rom for gutter fra Oslo og Østlandet som vil være profesjonelle fotballspillere i Vålerenga, sier vår hovedtrener.

Ronny er tydelig på hva Vålerenga er fra seriestart i 2020.

- På banen skal Vålerenga være et angripende lag, med masse energi. En sterk ledergruppe skal sette en standard hver eneste dag, i garderoben og på banen. Vi har rollen som utfordrer, og skal utfordre de andre lagene i Eliteserien som et angripende, ungt Oslo-lag!

Langsiktighet er avgjørende

Styreleder Thomas Baardseng i Vålerenga Fotball Elite er tydelig på at kontinuitet er avgjørende for suksess i årene som kommer.

- Vi ser at det har skjedd svært mye positivt i perioden han har vært vår sjef på sport. Han har selvsagt ikke vært alene, men i sin rolle har han vært den viktigste bidragsyteren på spillerutvikling, og en nøkkel til å bygge opp landets beste akademi. Derfor ønsker vi å forlenge avtalen med en motivert Ronny Deila ut sesongen 2022, sier vår styreleder.

Det er en enighet i klubbens styre og ledelse om veien videre for klubben vår.

- Ronny Deila skal lede et Vålerenga med en tydelig Oslo-profil, som skal satse ungt og på gutter fra Oslo og Østlandet. Vi skal tenke langsiktig, og fortsette å bygge ut det fundamentet som begynner å bli veldig solid, sier Baardseng.

Han er tydelig på at langsiktighet og kontinuitet er viktig for klubben.

- Vi er alle enige om at det har vært en svært skuffende høstsesong for Vålerenga. Men dette kan ikke stå i veien for å fortsette det gode arbeidet som har vært lagt ned, og som nå skal fortsette.

Han understreker at et hovedmål for Vålerenga er knyttet til økonomisk balanse.

- Vi skal bygge en klubb som ikke er avhengig av eksterne midler i fremtiden. De totale kostnadene skal harmonere med inntektene! I Ronny Deila har vi en trener som ikke bare forstår hva dette innebærer, men han blir også trigget av oppgaven med en slik forutsetning. Det gjør at vi mener at en forlengelse av avtalen med Ronny Deila er et riktig grep foran sesongen 2020, avslutter styreleder Baardseng.

Begge understreker også betydningen våre supportere har hatt.

- Vi er imponert over hvordan våre supportere har fremstått i motgang, og den støtten laget har fått fra tribunen både hjemme og borte er rørende, avslutter begge to.

Til pressen: Alle henvendelser fra media til klubben angående forlengelsen av avtalen med Ronny Deila kan rettes til styreleder Thomas Baardseng i Vålerenga Fotball Elite på tlf: 979 53 323

Annonse fra Obos-ligaen: