Vedrørende sportslig leder i Vålerenga Fotball Elite

Les daglig leder, Erik Espeseths kommentar her.

Annonse:

Med referanse til hva vi anser å være en helt feilaktig nyhetssak TV2 har valgt å legge ut, som blant annet går inn på tema om ansettelse av sportslig leder i klubben, kommer her en kort redegjørelse for hva vi mener er fakta i nevnte sak. 

Da Vålerenga Fotball Elite og Kjetil Rekdal i vinter ble enige om å gå hver sin vei, tok klubben en beslutning om å avvente en nyansettelse av sportslig leder. Med et nytt team og en ny ledelse, var vi enige om å gjøre noen gode vurderinger når det kom til hvilken kompetanse vi hadde på huset, og hvilken kompetanse vi eventuelt hadde behov for å hente inn – før det ble fattet en endelig beslutning knyttet til en slik nøkkelrolle. 

Klubben har i nevnte prosess hatt samtaler med flere personligheter innen fotballen, og hatt gode diskusjoner med tanke på hvilken kompetanse og profil som burde bli vektlagt dersom vi velger å ansette en sportslig leder

Når det er sagt vil vi på det sterkeste avvise at noen som helst har fått et ansettelsestilbud fra klubben, eller på noen som helst annen måte kan sitte med et inntrykk av at man har fått et tilbud, som deretter er vraket til fordel for annen klubb. 

Dette er direkte feil, og dårlig kildehåndtering av TV2. 

Normalt kommenterer vi ikke denne type saker, men med bakgrunn i mange henvendelser fra ansatte, supportere og samarbeidspartnere så vi behovet for å komme med en uttalelse. 

Som klubbens øverste administrative leder kan jeg garantere for at et slikt tilbud ikke har foreligget fra Vålerenga Fotball Elite. 

Vi ønsker også å legge til at vi synes det er beklagelig at TV2 ikke velger å rette opp i denne feilen da de blir gjort oppmerksom på det.

Annonse fra Eliteserien: