Vålerenga Fotball Elite har kontroll

Daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth om Vålerengas økonomiske situasjon.

Vi ønsker å følge våre formelle beslutningsprosesser med tanke på gjennomgang og vedtak av så vel regnskap for 2018, som budsjettfastsettelse for 2019. Som uttalt i media verken kan eller ønsker vi å uttale oss om detaljer knyttet til økonomi nå, da dette skal legges frem på årsmøte den 12. mars.

Men da trykket har vært stort, det er heldigvis stor interesse knyttet til Vålerenga Fotball Elite, så velger vi likevel å legge ut noe mer informasjon i egne kanaler. 

Langsiktig prosess

Vårt mål etablert høsten 2016 har vært, og er fortsatt å skape en bærekraftig økonomi, som innebærer en sunn og solid drift, som medfører at vi over tid skal bære våre driftskostnader selv.

Dette betyr ikke at vår eier ikke er ønsket, tvert imot. Men det betyr at vi ikke skal måtte være avhengig av store og tunge millionbidrag hvert år.

Vi har hatt en rivende utvikling på markedsinntektene siden 2015, med en vekst på bortimot 20 mill. kroner.

Vi har bygget en solid struktur på sport så vel i utviklingsavdelingen som på A-laget – og har hatt en jevn progresjon hva gjelder tabellplassering – og ikke minst har vi så langt i år hatt 15 spillere på aldersbestemte landslag.

Samtidig er det slik at det å flytte inn på et nytt stadion har vært spennende, men krevende. Det har medført at vi har fått flere investeringer og kostnader som har påvirket, og fortsatt påvirker, våre resultater i negativ forstand.

Og vi har enda heller ikke fått like stor positiv effekt som ønsket med nytt stadion.

Stort publikumsprosjekt

Men vi mener vi på de fleste områder er på god vei – og vil i den sammenheng også nevne de svært positive tiltakene klubben gjør i bybildet og «Stor-Oslo» med Engaland.

Et godt fellesprosjekt for hele klubben, både sport og administrasjon – med et inderlig og sterkt ønske om å kunne gi noe tilbake til byen – og til andre klubber.

Vi har ikke anledning til å gå i detaljer på økonomi, men ønsker å forsikre alle som er glad i Vål’enga om at vi følger en plan – selv om en del ting har tatt lenger tid enn vi trodde. Og at vi derfor er svært takknemlige for at vår eier står last og brast med klubben, og bidrar sterkt i denne «byggefasen».

Hva gjelder fjoråret jobber vi i disse dager med regnskapsavslutning, og minner i den sammenheng om at vi budsjetterte med et stort minusresultat før eierbidrag.

Så kan vi bekrefte at endelig resultat vil bli rødere enn budsjett, men at det er forventet og ikke kommer overraskende på oss. Det er altså ikke slik at vi har feilberegnet med 30 millioner. 

Hovedårsaker er;

  • Vi hadde et for optimistisk budsjett i forhold til markeds- og publikumsinntekter.

  • Langt høyere felleskostnader på vårt nye stadion enn vi var forespeilet, samt at en del nødvendige investeringer har påført oss høyere kostnader.

  • Og vi har for øvrig hatt et for høyt kostnadsnivå på enkelte andre områder.
     

Medfører endringer

Av den grunn har vi snudd alle steiner gjennom vinteren for å identifisere de områder det var mulig å gjøre sparetiltak – uten at det vil gå utover vår konkurransekraft på banen.

Da vil det nødvendigvis være slik at det også vil medføre innsparinger med tanke på personal.

Vi er sikre på at vi vil legge frem et fornuftig budsjett på årsmøtet, vi er takknemlige og ydmyke for at vår eier bidrar med viktige og nødvendige midler, og kan forsikre dere alle om at vi har kontroll på situasjonen.

Med ønsker om en fortsatt god pre season. Og til alle Vål’enga fans der ute – vær positive, støtt opp om klubben, og møt opp på stadion til en spennende ny sesong hvor målet er å ta ytterligere steg.

Erik Espeseth, daglig leder Vålerenga Fotball Elite.

Annonse:

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 01.02.2019, oppdatert: 03.02.2019
Skrevet av: Erik Espeseth