Vålerenga fortsetter kampen mot rasisme

Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga mot Rasisme har som mål å være ledende i Norge i sitt arbeid for mangfold og inkludering i fotballen.

Vålerenga mot rasisme har blitt et begrep i norsk fotball siden starten i 1996 gjennom sitt mangeårige engasjement mot vold og rasisme i fotballen. Kampen mot rasisme er fortsatt like viktig, og vi marker derfor dette i vår åpningskamp mot Mjøndalen ved å gi rasisme rødt kort!
 
Klubbens formålsparagraf:
 
§ 1: Klubben vil aktivt arbeide for å utvikle Norges mest fargerike fotballmiljø, med klar front mot vold og rasisme.
 

Klanens formålsparagraf:

§ 8: Vålerenga er Norges mest fargerike idrettslag med medlemmer av ulik nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn. Klanen er stolte over å støtte en sånn klubb. Klanen tar avstand fra enhver form for fordommer pga. hudfarge, nasjonalitet og tro, og vil aktivt bekjempe rasisme og nazistisk aktivitet. Rasistisk og nazistisk aktivitet er ikke forenelig med medlemskap i Klanen. Klanen vil aktivt motarbeide vold på idrettsarrangementer. Voldsbruk er ikke forenlig med medlemskap i Klanen.

Vålerenga mot rasisme skal

 • Sørge for at Vålerenga Fotball er tydelige i sitt budskap mot vold og rasisme.

 • Jobbe for at klubben går foran som et godt eksempel når det gjelder Fair Play og gode holdninger på og utenfor banen.

 • Jobbe for at alle skal ha mulighet til å bli involvert i idrett og fysisk aktivitet uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, seksualitet, nedsatt funksjonevne eller sosial bakgrunn.

 • Jobbe mot en større deltagelse i organisert idrett blant barn, ungdom og voksne med minioritetsbakgrunn

 • Gi barn og unge gratis fritidstilbud hvor hensikten er å få de er i aktivitet, sette fokus på integrering, gode holdninger.

 • jobbe for at minoriteter blir inkludert og hindre stigmatisering.

  Vålerenga mot rasisme er godt forankret i klubben

  MÅL: Vålerenga mot rasisme tar avstand fra all form for diskriminering, og vil skape gode holdninger og bedre integrering gjennom positive aktiviteter for barn, ungdom og voksne. 

  Synliggjøring: 
  Det er viktig at Vålerenga Fotball Elite som en stor aktør i norsk fotball tar et klart og tydelig standpunkt i en så viktig sak, som samtidig vedrører mange mennesker også utenfor banen.
  I dag spiller våre lag med Vålerenga mot rasisme på drakter og treningsklær.

  Vålerengas trenere og spillere gir rasisme rødt kort (Foto: VIF Media)
  Vålerengas trenere og spillere gir rasisme rødt kort (Foto: VIF Media)

  Annonse:

  Annonse fra Eliteserien: