Akademiklassifisiering

Vålerenga blant landets beste på utviklingsarbeid

Vålerengas utviklingsarbeid er blant landets beste. Dette kommer frem i rapporten om akademiklassifiseringen foretatt av Norsk Toppfotball.

Sammen med 25 andre toppklubber har Vålerenga i 2017 blitt evaluert av Norsk toppfotball rundt temaet utviklingsarbeid. Samtlige klubber har blitt evaluert i ti ulike områder med hele 143 underliggende kriterier. 

Annonse:
Etter et helt år med samtaler, gjennomganger og nøye evaluering ble klubbene tildelt et klassifiseringsnivå fra 1-5 ut fra hvor godt man har scora på de ulike kriteriene.  

Vålerenga helt i toppen 

Vålerenga er en av seks klubber som havnet på nivå fire (av fem). Det betyr at NTF mener Vålerenga er en av klubbene i Norge som ligger lengst fremme med sitt utviklingsarbeid, og det gleder naturligvis daglig leder Erik Espeseth. 

Daglig leder i Vålerenga Fotball AS, Erik Espeseth
Daglig leder i Vålerenga Fotball AS, Erik Espeseth

- Akademiklassifiseringen er etter min mening ikke bare en klassifisering hvor man blir målt på et sett med kriterier, men et av de viktigste utviklingsprosjektene i Norsk fotball på mange år. Her i Vålerenga har dette blitt en svært god involveringsprosess fra styreleder til barnetrener. Tidligere ble utviklingsmidler fordelt med bakgrunn i spilletid blant unge spillere – og kun det. Etter hvert gikk det over i antall årsverk man hadde i utviklingsarbeid. Begge deler er viktige steg i en riktig retning. Nå er det et stort omfang kriterier – både kvalitative og kvantitative – som er grundig utarbeidet av Toppfotball senteret hos NTF gjennom mer enn to års intensivt arbeid med søken i best practice i andre land, samt basert på erfaringer i eget land. Jeg er helt sikker på at dette vil bidra til å løfte Norsk fotball i riktig retning i nær fremtid, sier Espeseth og legger til:

- Vi er en utviklingsklubb med et sterkt utviklingsfokus. Det har vært jobbet svært godt i utviklingsavdelingen i mange år, derav hadde vi selvsagt regnet med å score bra på akademiklassifiseringen: MEN – like full er det veldig gledelig å få en god bekreftelse på at vi gjør et godt stykke arbeid, avslutter Espeseth. 

På rett vei

Alle klubbene i rapporten har selv vedtatt å bli vurdert, og jo bedre score man får i klassifiseringsrapporten, jo sterkere blir pengestøtten fra Norsk Toppfotball til videre spillerutvikling i klubbene. Da er det ekstra gledelig at Vålerenga er nest best i landet, kun 0,5 poeng bak Stabæk, og at jobben utviklingsleder Thomas Hasselgren med flere har lagt ned over tid, gir resultater. 

Jeg tror, med bakgrunn i prosessen i egen klubb, at dette bidrar til å øke fokus på kvalitetsaspektet av den jobben som må gjøres for å få frem unge norske spillere.

— Jørgen Ingebrigtsen, sportslig leder

- Som utviklingsklubb har vi tatt store steg de siste årene, og scorer veldig høyt på de fleste områder, med unntak av samarbeidsmodellen. Der har vi fortsatt en jobb å gjøre, og i løpet av kort tid kommer vi til å presentere ulike tiltak som klubben gjør i Stor-Oslo. Med Roy Arne Berg som trenerutvikler vil dette arbeidet bli enklere for oss i årene som kommer, sier utviklingsleder Thomas Hasselgren og fortsetter:

- I løpet av prosessen med akademiklassifiseringen har hele klubben blitt involvert, og selv om det naturligvis er oss på sport som har vært mest involvert har også styrene og ledelsen kommet inn i bildet. Vi har møttes på tvers av avdelingene for å diskutere utviklingsarbeidet i klubben, og når det gjelder spillerlogistikk har vi kommet enda nærmere A-laget. Det er lagt opp en felles plan for våre fremste satsningsspillere slik at de lettere skal kunne ta steget opp på A-laget, og trenerne i utviklingsavdelingen har jobbet hardt for å få på plass treningsplaner som er felles for alle lagene. Alt dette arbeidet gjør at vi står bedre rustet som klubb og gjør oss mindre sårbare hvis folk forsvinner, avslutter Hasselgren. 

Nyttig prosess

Jørgen Ingebrigtsen har sammen med Hasselgren vært tungt involvert i prosessen det siste året, og klubbens nyansatte sportslige leder tror kartleggingen som er gjort vil bidra til å få frem flere unge, norske spillere, og er til god læring for klubbene.

- Først; gratulerer NFF, NTF og Toppfotballsenteret (TFS) med et godt og viktig arbeid. Jeg tror, med bakgrunn i prosessen i egen klubb, at dette bidrar til å øke fokus på kvalitetsaspektet av den jobben som må gjøres for å få frem unge norske spillere, og derav bidra til den helt nødvendige forbedring av spillerutviklingsarbeidet, som på sikt vil gjøre at våre lag og landslag kan prestere bedre nasjonalt og internasjonalt, sier Ingebrigtsen og legger til: 

- Denne revideringen av vår virksomhet har vært nyttig underveis fordi den har vært bevisstgjørende for hele klubben med hensyn til behovet for å bygge strukturer og planverk som «kan stå» uavhengig av hvilke personer som er i klubben til enhver tid. Samtidig, og enda viktigere, den vil bli et nyttig verktøy fremover fordi den peker på elementer av vårt utviklingsløp hvor vi må løfte kvaliteten dersom vi skal nå vårt mål om å selv produsere en tredjedel av spillerne i egen a-stall, spillere som skal spille en tredjedel av minuttene Eliteserien, og spillere som blir gode nok til å konkurrere på den internasjonale arenaen med klubb- og landslag. Referansene TFS har tatt med seg inn i arbeidet blir således svært viktig for oss å utnytte i tiden fremover.

- Vi er stolte av at vi får svært gode vurderinger på terskelområdene (Klubbforankring, Fasiliteter og Kompetanse i trenerstanden). Overordnet er vi også godt fornøyde med det totale resultatet av vurderingen.

- Men vi har ambisjoner om å løfte oss et enda nivå opp. Dette kommer til å stille krav til oss som jobber her; Internt må vi jobbe for å få enda bedre kvalitet inn i den enkelte spillers treningsprosess, spesielt med hensyn til individualisering innenfor alle fagfelt av utviklingen (for eksempel fotballfysiologi, - mentalitet og skadeforebygging), og vi må jobbe godt for å utvikle skoleringsplanene for de aller yngste Vålerengaspillerne til å bli like bra som de vi har for de eldre spillerne i utviklingsavdelingen. Samtidig må vi som klubb bli flinkere til å samarbeide med, og bidra med støtte til, de klubbene som befinner seg i Engaland. Her har vi spennende ting på gang allerede, med blant annet trenerutviklingsprogram og storstilt satsning på klubbesøk i 2018 og årene fremover. Dette gleder vi oss til, og håper at våre gode naboer gjør det samme, avslutter Ingebrigtsen.

Hva er akademiklassifisering?

  • Akademiklassifiseringen er et verktøy som etablerer klare standarder for arbeidet med Toppspillerutvikling. Det består av 143 kriterier fordelt på 10 områder. Alle områdene er sentrale for å utvikle spillere. Noen handler om klubbens evne til å legge til rette for et systematisk arbeid med høy kvalitet over tid, noen handler om klubbens evne til å samarbeide med naboklubber, krets, skoler, høyere utdanning i sitt nærområde, og andre handler om selve kvaliteten i det daglige treningsarbeidet

Annonse fra Obos-ligaen: