Slik blir det med 5000 tilskuere

I regjeringens gjenåpningsplan kan det åpnes for 5000 tilskuere på trinn 3. Når Oslo følger etter, kommer alle sesongkortholdere endelig inn på kamp igjen - og vel så det!

Annonse:

For tilskuere på offentlig arrangementer gjelder følgende for trinn 3:

«Dersom det, slik regjeringen ønsker, blir anledning til å benytte adgangstest og coronasertifikat i gjenåpningen av samfunnet; 50% kapasitet opp til maks 2000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50% kapasitet opp til maks 5000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser».

Les mer her

Slik vi forstår, betyr dette bl.a følgende:

  • ALLE tilskuere må enten ha coronapass eller fremvise negativ test som er under 24 timer gammel.
  • Kohorter på inntil 500 personer har egen inngang, kiosk, tribunefelt - og to meter avstand til neste kohort.
  • Vi må benytte de inngangene som eksisterer. En utfordring knyttet til dette, er at vi kun har to innganger (9, 10) tilknyttet Oslo Taxi-tribunen, som normalt sett huser både Patriottribunen og Familietribunen.

Slik plasseres publikum

Vi legger nå detaljerte planer for dette, som hele tiden tilpasses de regler og krav som medfølger arrangementet.

En rekke usikkerhetsmomenter er knyttet til dette, herunder når vi får åpne for 5000 tilskuere - men her er en tabell som viser hvordan vi foreløpig plasserer publikum, og hvor mange ledige plasser det er på hver tribune etter at de som har kjøpt sesongkort så langt har fått sitt (oppdatert 7/6-2021):

TribuneSolgteKohorterRestPlassering
Henger'n2721X30028Inngang 3, midt på Intilitytribunen
Hovedtribunen5642X500436Inngang 1 og 5 på Intilitytribunen. Inkl. Lekegr.
Patriot5372X500463Inngang 9 og 10 Oslo Taxi-tribunen
Familie+Minikl.3172X500683Inngang 7 og 8 DNB-tribunen (kortside nord)
Supporter6853X500815Innngang 11, 12 og 14 på Supporter
VIP 4. etasje2001X2000Inngang 2 på intilitytribunen
SUM257550002425 

 

Med andre ord plasseres alle sesongkortholdere omtrent på den plassen man har sesongkort - med unntak av Familie - som må flyttes til DNB-tribunen (kortside nord) grunnet kapasitetsutfordringene vi har med antall innganger på Oslo Taxi-tribunen.

Vi understreker at dette er en skisse. Endringer må påregnes. Det er for eksempel usikkert om vi kan beverte VIP inne i det hele tatt på det tidspunktet vi kan ha 5000 tilskuere.

Sesongkortholdere vil få detaljert informasjon på e-post når det åpnes for noe annet enn 3X200, som er nasjonalt trinn 2 - og som de fleste andre har lov til per nå. Oslo har fortsatt kun 50 tilskuere per i dag.

Billettsalg

Foreløpig er det kun sesongkortsalget som holdes åpent. Enkeltbillettsalg vil, dersom det er ledige plass i de forskjellige kohortene, først legges ut kort tid før de aktuelle kampene.

I tabellen over ser du hvor det er ledige plasser 

Sesongkort kjøper du i Sjappa (åpent fire dager i uken) eller på nett.

Annonse fra Eliteserien: