Ørbeck Sørheim fortsetter som styreleder

Vålerenga Fotball Elites styreleder gjenvalgt for to nye år.

Annonse:

På mandagens årsmøte i Vålerenga Fotball Elite ble sittende styreleder Tuva Ørbeck Sørheim gjenvalgt for to nye år. Valgkomiteens innstilling til ny styreleder var ikke mulig å gjennomføre uten et ekstraordinært årsmøte, og dette var noe de stemmeberettigede ikke ønsket. 

Med 85 stemmer for å gjennomføre valget på årsmøtet mot 57 stemmer mot, ble Ørbeck Sørheim gjenvalgt. 

- Akkurat nå er jeg glad for at årsmøtet er over, og så er jeg naturligvis veldig glad for å bli valgt, sa hun etter at det 4,5 timers lange møtet i gymsalen var over. 

I tillegg til styreleder ble også styremedlem Einar Greve gjenvalgt for to nye år. Nestleder Zaineb Al Samarai, Ivar Flø og Ole Kristian Sandvik var ikke på valg, mens Marianne Eskeland er nyvalgt styremedlem.  

Ny valgkomite

Årets årsmøte går nok inn i historiebøkene som ett av de mest engasjerende noen gang, der valgkomiteens kandidat ikke kunne velges. Dette skapte naturlig nok store diskusjoner blant medlemmene, og et foreslått ønske om et ekstraordinært årsmøte ble som nevnt nedstemt. 

Den sittende valgkomiteen med leder Gjermund Nortug, Genevieve Prebensen og Anders Bø valgte å trekke sine kandidaturer, og den nye valgkomiteen består nå av leder Jon H. Nordbrekken, Elin Horn og Gunnar Stavrum og Hanna S. Weeigaard. 

To nye vedtak 

I tillegg til de ulike valgene var det også kommet inn to forslag til styret i forkant av årsmøtet.

Det ene var at Vålerenga Fotball Elite prinsipielt skal være mot VAR i norsk fotball. Dette innebærer at Vålerenga Fotball Elite skal jobbe for at VAR ikke blir videreført i den neste TV-avtalen og at VAR ikke på noen som helst måte blir utnyttet kommersielt, for eksempel gjennom reklamepauser på TV. 

Årsmøtet stemte for at Vålerenga skal være mot VAR. 

Det andre som ble behandlet var innføring av observatørplass i styret i Vålerenga Fotball Elite. Dette innebærer at en representant fra styret i Klanen skal ha observatørplass i elitestyret. Representanten skal inviteres på alle møter i elitestyret, med talerett - ikke stemmerett. 

Forslagsstilleren fra Klanen justerte forslaget og følgende ble vedtatt: 

Årsmøtet henstiller styret til å invitere representant fra Klansstyret til alle styremøter. Det forutsettes at representanten fra Klansstyret også er medlem i VFE. Representanten vil ha talerett - ikke stemmerett, og vil få tilsendt alle møtereferat.

Annonse fra Eliteserien: