Kjære vålerenga-venner

Daglig leder Erik Espeseth orienterer om Vålerenga Fotball Elites situasjon til alle som er glade i Vålerenga.

Hele fotball-Norge og alle innbyggere i landet og verden for øvrig har blitt satt ut av spill de siste dagene og ukene.

Alt er uforutsigbart, og vi er alle enige om at vi ikke vet hvor lenge dette varer. Liv- og helse står selvsagt øverst på agendaen – og vi må alle må bidra med våre små og større tiltak.

Vålerenga Fotball Elite har utsatt alle aktiviteter, i første omgang frem til 31/3 når det gjelder treninger, og til 15/4 når det gjelder treningskamper. Serien er planlagt igangsatt første helgen i mai, og om det skulle forsinkes ytterligere – så er vi alle enige om at plan en, plan to og plan tre er at Eliteserien skal og vil gjennomføres i år. Dette er noe som også er forsterket fra UEFA sin side, når de har utsatt sommerens Europamesterskap.

Vi som klubb har selvsagt våre utfordringer økonomisk. Inntektsstrømmene har for oss som andre klubber og bransjer stoppet helt opp. I tillegg har utsettelsen fått den konsekvensen at det er langt færre arbeidsoppgaver som skal/kan gjennomføres nå for de aller fleste av våre ansatte.

En naturlig konsekvens av dette er at vi har sendt ut permitteringsvarsler til våre administrativt ansatte personer som effektueres i dag. Dette medfører en belastning for våre ansatte, men vi er nødt til å sikre fremtidig drift og fremtidige arbeidsplasser, og hadde dessverre ikke noe valg. Mange ansatte er helt permittert. Noen få er delvis permittert, for å ivareta helt driftskritiske arbeidsoppgaver.

Hva gjelder sport, så er det sendt ut permitteringsvarsel til trenere og støtteapparat, og vi kan heller ikke se bort fra permitteringer for spillerne som enda ikke er besluttet.

Vi følger selvsagt råd og retningslinjer fra myndighetene, og vil orientere dere når det måtte skje positive endringer for vår del.

Alt tyder fortsatt på at sesongen vil gjennomføres i sin helhet, om enn noe forsinket. Det bekreftes også fra UEFA at avslutning/gjennomføring av ligaene er prioritert, og at det er en av årsakene til sommerens EM ble utsatt til 2021.

Intility Arena vil fortsatt være stengt, kontorene vil være tomme, og om dere har et sterkt behov for å komme i kontakt med oss er antagelig det enkleste å poste en melding til oss på mail til [email protected]. Men husk at det i disse tider nok vil være en relativt lang responstid grunnet nevnte permitteringer.

Hva gjelder media, så kan dere fortsatt kontakte undertegnede, og fortrinnsvis på mail [email protected].

Avslutningsvis: Mange av oss er nå hjemme. Benytt anledningen til å pleie familien og nære relasjoner, og bruk gjerne våre ulike digitale kanaler til å spre gode og positive budskap, også om Vålerenga.

Vi gleder oss til seriestart, og at vi igjen kan møtes fysisk både på Intility Arena og andre steder.

Fotballhilsen
Erik Espeseth

Annonse fra Eliteserien: