LUND+SLAATTO Arkitekter

Et bærekraftig idrettsanlegg er viktig!

Finansavisen har i dag et oppslag om den nye stadion til Vålerenga Fotball. Vålerenga kultur- og idrettspark AS vil her kommentere noen forhold.

Det er flott at Finansavisen omtaler den nye stadion til Vålerenga Fotball. Prosjektet har helt siden mai 2008, da bystyret første gang vedtok tomtegaven, vært et åpent og ”offentlig” prosjekt i samarbeid mellom Oslo kommune og Vålerenga Fotball.

Vålerenga kultur- og idrettspark (VKIP) ønsker i relasjon til Finansavisen oppslag å presisere følgende forhold:

  • Bystyret vedtok i september 2014 formelt tomtegaven (opsjonsavtalen). Den omtalte tomten er en del av tomtegaven som den gangen ble vedtatt av Oslo kommune, og VKIP har i ettertid lagt inn forslag til Plan- og bygningsetaten (PBE) om en omregulering, primært til boligformål.

  • VKIP fikk i 2016 en ekstrakostnad på 50 mill. kr., primært knyttet til forurensing og vanskelig grunnforhold (40 mill. kr.). Grunnet det økte kapitalbehovet ble det for VKIP naturlig å starte omreguleringsprosessen for denne tomten sommeren 2016.

  • Vålerenga Fotball har fått definerte tomter fra Oslo kommune for kr. 1,- for å kunne realisere bygging av stadionanlegget som i tillegg inkluderer bl.a. en offentlig videregående skole, lokaler til Valle Hovin skøytestadion og lokaler til en barnehage. VKIP og Vålerenga Fotball har selv måtte gjøre alt arbeid med omregulering og salg av tomtene. I tillegg tar VKIP opp et langsiktig lån på 390 mill. kr., og dette skal forvaltes riktig i de kommende årene.

  • Som man skjønner er Finansavisens anslag på at tomtegaven i sin tid var verdt 600 mill. kr sterkt overdrevet.

  • Vedrørende tomten gikk høringsfristen til PBE ut 6. juni, og vi sitter i disse dager og svarer opp alle høringsinnspill. At Finansavisen allerede nå har konkludert med at dette kan gi et salg av tomten på 100 mill. kr. er tabloid og for oss urealistisk.

  • Grenseveien og rekkefølgebestemmelsene har vært svært krevende for VKIP fra dag én, og spesielt ettersom vi fikk en stoppordre fra Statens Vegvesen i mai i 2016 på grunn av arbeidene med Brynstunnelen. VKIP reduserer kostnadene med 20 mill. kr. dersom kravene til ombygging av Grenseveien blir fjernet.

  • VKIP bygger både nytt og oppgraderer gammel infrastruktur i området; både veier, gang- og sykkelstier samt torgområder for over 100 mill. kr. I tillegg har vi ryddet opp i forurensing på tomten etter tidligere generasjoner. Samlede investeringer for oppgradering og miljøsikring av nærområdet, og som ikke har noe med selve stadionanlegget å gjøre, beløper seg til over 150 mill. kr.

VKIP og Vålerenga Fotball er stolt av det ”samfunnsoppdraget” vi har fått fra politikerne i Oslo med å utvikle området på Valle Hovin til å bli en moderne møteplass.

Annonse:

Vi er opptatt av at prosjektet skal bli bærekraftig på alle mulige måter, også økonomisk. Derfor har det vært en løpende stram kostnadsstyring i prosjektet hele veien. Blant annet ble tre av hjørnene fjernet i sin tid som en del av en omfattende kostnadsreduksjon.

Vi ser fram til at Vålerenga Fotball endelig skal få sin egen stadion, slik politikernes ønske var i 2008. Så gleder vi oss til å kunne åpne Valle Hovin videregående skole i samarbeid med Utdanningsetaten, og vi ser fram til at skøytestadion på Valle Hovin får flunkende nye lokaler i stadion.

Etter hvert får vi også barnehagen på plass, sammen med både sjappa og en fotballpub.

Vi håper hele byen både vil se og oppleve at dette blir et flott anlegg og område!

Vennlig hilsen
Åge Petter Christiansen, Styreleder i VKIP
Stig-Ove Sandnes, Daglig leder i VKIP

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 13.06.2017
Skrevet av: Stig-Ove Sandnes og Åge Petter Christiansen