Er du akademiets nye trenerutvikler?

Jovi Carrascosa blir utenlandsproff etter halvannet år i Norges beste akademi.

Annonse:

Vålerenga Fotball Elite (VFE) søker trenerutvikler og metodologi-ansvarlig i 100% stilling umiddelbart. Dagens trenerutvikler, spanjolen Jovi Carrascosa blir utenlandsproff etter halvannet år i klubben. 

VFE søker en fotballfaglig meget sterk trenerutvikler med hovedansvar for videreutviklingen av trenerne internt i Utviklingsavdelingen samt kvalitetssikring av klubbens planverk og metodologi som utøves i praksis.

Trenerutvikleren har en sentral posisjon i Utviklingsavdelingen. Han er øverste leder for treningsprosessen i akademiet. Han har således et stort ansvar i å sikre kvaliteten i treningsprosessen og samtidig være en inspirasjon for akademiets trenere ved å bidra med de rette spørsmålene og innspill i den fotballfaglige utviklingen av et av Norges fremste utviklingsmiljøer.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Oppfølgning av trener for elitelagene i VFE/VF på guttesiden 12-19 år:
  • Veileder trenere på feltet i samband med treninger og kamper.  Være en samtalepartner og støttefunksjon for trener i det daglige.
  • Delta på planlegging, gjennomføring og evaluering av treninger (i snitt minst 4 ganger per uke) og kamper med fokus på å utvikle trenerne i klubben.
  • Lage skriftlige individuelle utviklingsplaner for samtlige trenere på utviklingsavdelingen 12-19 år med klare mål om hvordan man implementerer klubbens fotballfilosofi.
  • Legge til rette for trenernes utviklingsløp i egen klubb, ved for eksempel deltakelse på eksterne kurs, seminarer, og studiebesøk med mer
  • Gjennomføre utviklingssamtaler med hver trener minimum 4 ganger pr år, henholdsvis januar, april, juli og oktober.
 • Kvalitetssikre teamprosessen i de 4 trenerteamene på utviklingsavdelingen (G12-14, G15, G17 og VIF B)
 • Følge opp at lagene og trenerne følger klubbens metodikk når det gjelder treningsinnhold, spillestil med mer
 • Følge opp at trenere ukentlig bruker klubbens prosessverktøy Dataprosoccer (loggføring av trening og kamper, tester samt individuelle utviklingsplaner).
   
 • Metodikkansvarlig:
  • Oppdatere og videreutvikle klubbens metodologi
  • Kvalitetssikre at treningsprosessen i de ulike treningsgruppe etterlever klubbens planverk.
    
 • Samarbeide med utviklingsleder:
  • Ansvarlig for trenerforum og logistikkmøtene i u-avdelingen
  • Bistå utviklingsleder med å finne, rekruttere og ansette trener og støttefunksjoner for utviklingsavdelingen. 
    
 • Samarbeide med ekstern trenerutvikler:
  • Samarbeide rundt eksternt treningsutviklingsprogram (ETUP)
  • Samarbeide rundt temakvelder innenfor samarbeidsprosjektet
  • Være behjelpelig ved enkelte klubb-besøk 
    
 • Delaktig i klubbens arbeid omkring NTF akademiklassifisering, være behjelpelig med dokumentasjon og skriving, med spesielt hovedansvar for treningsprosessen og planverk.
 • Være en naturlig link mellom VFE og TF/NTF/NFF/NIH på ting relatert til trenerutvikling internt i klubben.
 • Innhente referanser for «best praksis» innenfor trenerutvikling i Norge og utlandet.

Generelle retningslinjer og krav til personlige egenskaper

I tillegg til denne stillingsbeskrivelsen gjelder de forskrifter og regler som til enhver tid er fastsatt for Vålerenga Fotball Elite sine ansatte. Spesielt nevnes taushetsplikt, arbeidsreglement, sikkerhetsregler og etiske retningslinjer.

Kompetansekrav:

  • Minimumskrav
   • UEFA A-lisens, helst Pro Lisens
   • Erfaring med gode resultater fra toppfotball som spiller, trener eller leder
   • Kunnskap og kjennskap til akademidrift på høyt nasjonalt/internasjonal nivå

I tillegg stilles krav til personlig kompetanse og egenskaper som:

 • Meget god kompetanse om hva som kjennetegner en god toppidrettskultur
 • Meget gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø i klubben

Vålerenga Fotball Elite tilbyr:

  • Spennende utfordringer og utviklingsmuligheter i en av Norges fremste utviklingsavdelinger.
  • Et meget sterkt miljø med en flink og ivrig trenergruppe i en solid klubb med hjerte og sjel
  • Arbeidsplass på Intility Arena.
  • Det må beregnes arbeid på kveldstid og i helger

Søknad sendes til Utviklingsleder [email protected]Samtaler holdes løpende og ansettelse skjer raskest mulig.

Annonse fra Obos-ligaen: