PYRO: Nå snakker de

Dialogen er opprettet mellom supporterkoordinatorer og NFF.

Styringsgruppen for norske Supporterkoordinatorer har lyktes med å opprette dialog med NFF. Les henvendelsen fra SK gruppen, og resultatet av det første møtet mellom partene her:

«Den ellevte timen på den ellevte dagen i den ellevte måneden» i 1918 ble det inngått våpenhvile mellom de stridende parter under den første verdenskrig. Tilfeldighetene skulle ha det til at på samme dagen 101 år senere ble det avholdt det første dialogmøtet mellom supportere og forbund etter debatten om pyroteknikk. Noen umiddelbar våpenhvile er ikke tegnet, og var heller ikke intendert, derimot har styringsgruppen for norske supporterkoordinatorer følgende betraktninger av møtet:

«Det er mange som mener mye om de siste kampers hendelser i Eliteserien og OBOS-ligaen. Alt fra Forbund, klubber, supportere, spillere og media har kastet seg inn i debatten, og midt oppi det hele står vi supporterkoordinatorer. Supportere roper etter dialog samtidig som det benyttes ulovlig pyroteknikk, og forbundet tar til motmæle i mediene! Vi er ikke interessert i å starte debatt, vi ønsker å fremme dialog! 

Supporterkoordinatorer skal løfte både klubbers og deres supporteres interesser, samtidig som vi har en etablert kontakt med forbundet. I så måte er det skapt en forventing om at vi kan håndtere utfordringer på «begge sider av bordet». Vi mener derfor det er viktigere og riktigere at vi initierer en dialog fremfor debatt i de kommende dagene. Hovedmålet med dialogen bør være å komme frem til hva supportere og forbund behøver fra hverandre for å de-eskalere dagens situasjon. Vi behøver ikke å komme frem til noen absolutte enigheter, men nå er det viktig at supporterne opplever at deres interesser blir hørt for å roe gemyttene. Dere har også helt sikkert behov for å komme med innspill tilbake, og vi vil mer enn gjerne fremme deres tanker til supportermiljøene.»

Slik lød vår henvendelse til forbundet som ble sendt den 4. november. I dag (11.november) har styringsgruppen for supporterkoordinatorer ved Morten Talhaug (Brann), Dag-Henning Borg (Strømsgodset) og Matijas Loeb (Vålerenga) vært i et møte med NFF, representert ved Rune Nordhaug (seksjonsleder klubbstøtte/klubblisensansvarlig), Nils Fisketjønn (direktør konkurranse), Geir Ellefsen (sikkerhetsrådgiver) for å diskutere ovennevnte henvendelse. 

Selv om behovet for å lufte frustrasjon er stort hadde vi et bestemt fokus på løsninger fremfor problemer, og opplever et konstruktivt møte. Ingenting er besluttet på nåværende tidspunkt, og det vil bli avholdt flere dialogmøter i nærmeste fremtid, også med flere instanser involvert. Vi er likevel blitt enige om å kommunisere følgende fra møtet: 

1.    Vi skal møtes oftere! En del av debatten som har pågått bunner ut i at det fattes beslutninger som direkte påvirker supportere uten at supportere er involvert. Dette skal det bli slutt på! Vi har bestemt at det ved hver landskamp skal avholdes samarbeidsmøter for å diskutere «tingenes tilstand» representert ved SKer, NSA og NFF. 

2.    Det er ønskelig at klubbene skal få større eierskap til egne arrangement. Med det menes det at klubbene skal, i første omgang, få uttale seg om hvordan de selv ønsker å gjennomføre «pyrotekniske arrangement». Deretter skal NFF se på mulighetene til å gjøre lokale tilpasninger til en sentral føring for bruk av pyroteknikk. Med mange forskjellige tribuneutforminger mener vi i styringsgruppen at det er naturlig at det kan gjøres lokale tilpasninger. Hvordan slike føringer kan bli seende ut i fremtiden må videre diskuteres. 

Dette møtet var kun en innledning til videre dialog, og siste ord er neppe sagt fra begge parter.  Vi har blant annet ikke fattet enighet om hva som defineres som et «trist kapitel i norsk fotball», men det er bred enighet om at supportere er en ressurs for fotballen, og at det er på høy tid at de behandles deretter! Oppdateringer i saken vil følge etter neste dialogmøte!

Styringsgruppen for norske Supporterkoordinatorer
Morten Talhaug, Dag-Henning Borg og Matijas Loeb

 

Annonse fra Eliteserien: