Bor det en trener i deg?

Nå kan du søke på vårt eksterne trenerutviklingsprogram. Fristen er 24. januar!

Som en del av Vålerenga Fotball Elites nystartede samarbeidsprosjekt ønsker vi nå å invitere til et eksternt trenerutviklingsprogram.

Vårt hovedfokus vil være å utvikle unge trenertalenter som har ambisjoner om å ha fotballen som fulltidsarbeid i fremtiden.

Annonse:

Stor suksess første år

Programmet ble gjennomført for første gang i 2018, der ti eksterne trenere deltok.

På kursene fikk de blant annet høre hvordan A-laget forbereder seg til kamp gjennom Haakon Lunov, mental trening med personlig utvikler Mette Rosseland og ikke minst en avsluttende studietur til FCK København, Brøndby og Malmö FF.

På feltet hadde de praksis med egne utviklingsmål og oppfølging av disse, samt videoanalyse av treningene og observasjon hos deltaker.

Trenerutviklingsprogrammet i 2019

Har du ambisjoner om å bli trener en dag, er dette kurset for deg. Under følger litt informasjon om hva du kan forvente deg av trenerutviklinwgsprogrammet hos Vålerenga Fotball Elite i 2019. 

  • Foredrag av fulltidsansatte trenere fra Vålerengas A-lagsteam og utviklingsavdeling.

  • 12 moduler med blant annet fagtemaer som individuell kartlegging, treningsplanlegging, analyse, mental trening, fysisk trening og trenerpraksis.

  • Mitt lag i trening - Et fagtema hvor treneren vil få individuell oppfølgning av trenerutvikler i eget lag.

Programmet strekker seg fra januar 2019 til november 2019, og avsluttes med en felles faglig studietur på 2-3 dager hvor man besøker en ledende klubb i Skandinavia. 

Hvem kan søke?

  • Klubben er ansvarlig for å sende inn søknad!
  • Treneren skal være godkjent av sportslig leder.
  • Treneren må ha minimum C-lisens med ambisjoner om å gå UEFA B-lisens.
  • Godkjent for 20 timer etterutdanning for UEFA B-Lisensierte trenere.
  • Treneren bør ha minst tre års erfaring på minimum G13-nivå.

Krav til deltagere

  • Treneren må delta på samtlige moduler for å bli godkjent.
  • Treneren må påregne individuelt arbeid mellom modulene.

Sesongkort 2019

Generell informasjon

Kurset har maks 12 plasser med stort fokus på individuell oppfølging og utvikling. Treneren/klubben må regne med noe kostnader i forbindelse med studietur (egenandel reise/kost/losji på ca 3000 kroner)

Søknad sendes via sportslig leder i klubb som godkjenner og videresender til samarbeidsansvarlig i Vålerenga Fotball Elite, Simen Moe [email protected]

Søknadsfrist 24. januar!

Annonse fra Eliteserien: