Billetter til Vålerenga - Bodø/Glimt

Vi fortsetter å slippe inn 200 tilskuere på Vålerenga - Bodø/Glimt. Trekningen blant sesongkortinnehavere er nå gjort!

Annonse:

Vålerenga har fortsatt muligheten til å slippe inn kun to hundre publikummere på våre kamper i Eliteserien. Vi takker alle tilskuere på våre kamper så langt for forbilledlig deltagelse i nasjonal pandemidugnad! Oppfordringene om å benytte annenhver rad (kun partallsrader) og to seter mellom hver tilskuer blir fulgt, og alle er oppmerksomme på å holde anstand og god hygiene. 

Vi prioriterer følgende grupper: Private sesongkortinnehavere, samarbeidspartnere og noen ytterst få andre gjester.

Praktiske opplysninger

Med kun 200 tilskuere innenfor et krevende smittevernsregime er det av praktiske hensyn besluttet at vi kun åpner Intilitytribunen. Alle tilskuere skal benytte inngang 3 (Henger'n), som er midt på Intilitytribunen og inn i det som til daglig er kantina på Intility Arena.

Alle tilskuere får adgang til Henger'n med det program og salg av mat/drikke som vi tilbyr på vanlig kamp. Dette innebærer:

 • Åpning 60 minutter før kamp
 • Et enkelt program med intervju av aktuelle gjester
 • Salg av mat/drikke både før kamp og i pausen. Øvrige kiosker vil være stengt, men det er god kapasitet på Henger'n

Vi er pålagt å besørge en meter avstand mellom tilskuere på tribunen. Vårt vertskap vil bistå når publikum går ut på tribunen, og bidra til at dette overholdes. TO seter mellom hver tilskuer og bruk av annenhver rad (partallsrader) er det som gjelder. Vi nevner også at Intilitytribunen er en sittetribune, og vi anbefaler at publikum benytter setene når det ikke er veldig naturlig å stå (eksempelvis under alle scoringene våre!).

Tilskuere som har symptomer på Covid-19 bes om å ikke komme, og gi beskjed så billetten kan benyttes av andre. Vi har etablert rutiner for isolering og "evakuering" av tilskuere som får symptomer under arrangementet.

Vi henstiller alle til å følge anvisninger nøye, dersom man ikke klarer det kan konsekvensen være at vi ikke tillates publikum senere, og/eller at det ikke er aktuelt å utvide fra 200 publikummere. 

Billettfordeling

I prinsippet deles billettene så godt som likt mellom sesongkortinnehaverne og samarbeidspartnerne våre. Vi har hatt en god dialog knyttet til denne fordelingen med blant annet klansstyret og partnerrådet vårt, og alle har gitt tilslutning til denne måten å gjøre det på. Takk for godt samarbeid!

I tillegg har vi funnet plass til noen få andre gjester:

 • To spillere fra barnelagene i Vålerenga vil bli trukket ut, og får gå på kamp sammen med en ledsager.
 • Spillere som ikke tas ut i tropp får se kampen.
 • Styrene i Vålerenga Fotball-familien representeres ved en person, æresmedlemmer og noen ytterst få andre normalt sett viktige gjester er invitert. Flere av disse avstår i stor grad fra å benytte billetten for å gjøre plass til så mange sesongkortholdere som mulig.

Sesongkortinnehavere

Vålerenga har besluttet å gjennomføre en loddtrekning blant de som har kjøpt sesongkort.

Alle kjøpte sesongkort vektes likt, og loddtrekningen gjøres slik at antall billetter per tribune (Supportertribunen, Patriottribunen, Familietribunen osv.) blir omtrent likt fordelt etter antall sesongkort solgt per tribune.

Vi har også valgt at de som vinner loddtrekningen, får ta med seg en annen sesongkortinnehaver som man pleier å gå på kamp sammen med. Vi vet at en hovedmotivasjon for mange er å gå på kamp sammen med andre, og dette ivaretas med dette grepet. Dette ivaretar også at forelder/barn som blir trukket ut kan gå sammen og at handicappede kan ta med seg sin ledsager.

De som trekkes ut kontaktes per e-post, og må innen angitt frist svare på et skjema og akseptere plassen. Vi må i henhold til smittevernsprotokollen også samle inn personalia på alle. Dersom man ikke svarer, går tilbudet om billett til andre sesongkortinnehavere, som med frist på noen timer må svare.

Billetter sendes ut per e-post uten videre informasjon senest dagen før kamp.

Billetten MÅ benyttes av den som er trukket ut og den sesongkortinnehaver som er oppgitt som følge. Dette grunnet retningslinjene knyttet til smittevern. Gyldig ID må medbringes og fremvises ved inngangen.

Alt videresalg/videreformidling (svartebørs) er strengt forbudt.

Samarbeidspartnere

Fordelingsnøkkelen på billetter til samarbeidspartnerne blir slik:

 • Generalpartner og stadionpartner: 4 billetter
 • Hovedpartnere: 3 billetter
 • Gullpartnere: 2 billetter
 • Sølvpartnere, Bronsepartnere, Nettverkspartnere og Ligapartnere: 1 billett

Vi kontakter partnerne særskilt knyttet til uttak av billettene, men understreker at også her må:

 1. Billettene benyttes av de representantene som er meldt inn
 2. Gyldig ID må fremvises ved inngangen
 3. Alt videresalg/videreformidling er forbudt

På vegne av våre sesongkortholdere takker vi alle samarbeidspartnere som gir sine billetter videre til sesongkortholdere. Det settes pris på!

Foto: Fehmi Sejdijaj

Annonse fra Eliteserien: