Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn

Klubben har gjennom hele sin historie tatt samfunnsansvar relatert til ulike problemstillinger som hovedstaden har stått ovenfor. I 2014 etablerte klubben en stiftelse som tar ansvar for alle de sosiale prosjektene i klubben.

Om Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn