Ulna AS

Vi griper barndommens muligheter!

Om Ulna AS

ULNA AS er en profesjonell barnehageaktør som eier og drifter 20 barnehager i Norge. Valle Hovin Idrettsbarnehage åpnet i januar 2018, og ligger på Intility Arena. Der legges grunnlaget for bevegelsesglede inne og ute. Barna skal oppleve trivsel i sin aktive hverdag, bli trygge på kroppen sin og ta med de gode vanene resten av livet.

ULNA AS er en internasjonal barnehageaktør med virksomheter i Sverige og Tyskland i tillegg til Norge.

FAKTA

  • Partner siden: 2015

  • Partnernivå: Partner

  • Bransje: Barnehagedrift

  • Antall ansatte: 300 i Norge

  • Besøkadresse: Karoline Kristiansens vei 2 0691 Oslo

  • Postadresse: Postboks 6738 0609 Oslo

  • Webadresse: https://ulna.no

  • Telefon: 48003300