Oslo Taxi

I Oslo Taxi har vi en visjon om at vi har plass til alle. Det betyr at vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor og skal være en viktig del av kollektivtransporten.

FAKTA

  • Partner siden: 2019

  • Partnernivå: HOVEDPARTNER

  • Bransje: Transport

  • Besøkadresse: Trondheimsveien 100, 0565 Oslo

  • Webadresse: https://www.oslotaxi.no/

  • Telefon: 02323

Nyheter om partnere

Se flere nyheter