Cleanit AS

Sammen mot en ren epoke.

Om Cleanit AS

Cleanit ble etablert i 2000 og har i dag ca. 80 servicearbeidere tilgjengelig i systemet. Cleanit er en offentlig godkjent renholdsleverandør for næringslivet. Vi har oppdrag fra Drammen til Eidsvoll, Akershus da østsiden av Oslofjorden (distrikt Follo), men har allikevel vårt største nedslagsområde i Oslo omegn.

Trygghetsgaranti

Erfaring og mengde
Kunder av Cleanit kjøper i dag over 10 500 renholdstimer hver måned, og vår påstand er at disse ikke tar feil. Det at vi utfører 126 000 timer i året basert på faste kunder er en betryggende garanti for at du kan stole på oss.

Kvalitet
Oppfattet kvalitet av renhold er en personlig sak. Vi behandler våre kunder individuelt og vet at mennesker kan og vil gjøre feil. Strategi for å imøtekomme kunder på dette området er at dersom avvik skulle finne sted så tar vi kontakt i løpet av 2 timer for å rette på situasjonen.

Angrefrist
Inngår dere renholdskontrakt med oss og av en eller annen årsak bestemmer dere for å avbryte denne i løpet av de første 30 dagene vil vi kreditere beløpet med 20 % av avtalebeløpet. Denne kreditten er en økonomisk forsikring som skal trygge din beslutning rund leverandørskifte til Cleanit.


Pris på våre tjenester
Det meste av kosten rundt kjøp av renhold går til lønnsrelaterte kostnader. Her snakker vi om ca. 85 %, resterende er administrasjon, oppfølging og materialkostnader.
Vi beregner pris basert på en timepris, multiplisert med en fast kalkulert tid for utførelse av det aktuelle området. Timepris for normale renhold er i dag kr 328.- eks mva. I spesielle tilfeller kan dette avvike noe.

Andre fordeler med Cleanit:

Foruten vår erfaring, størrelse, trygghetsavtale og prisgaranti er det muligheten dere som kunde har til å velge driftsmodell som skiller oss noe fra våre konkurrenter.

Vi benytter oss av to forskjellige driftsmodeller for å gjennomføre de oppdrag vi har.
1) Frittstående servicearbeidere. - Her er renholder er registrert i frittstående selskap,
2) Ansatte servicearbeidere. - Her er den enkelte renholder er ansatt hos Cleanit.

Den modellen de fleste av våre kunder benytter seg av og som vi har best erfaring med er den frittstående modellen. Denne virker best fordi her har renholder selv ansvar for alt med gjennomføring av oppdraget. Det skaper stabilitet og de som rengjør får et stert eierforhold til jobben sin. Det er lite utskiftning av renholdere og nesten ikke fravær, her opplever vi også at kunden står høyt i fokus. Flere av våre underleverandører har vært med oss siden vi startet opp i 2001. I dag leverer vi ca. 80 % av vår omsetning i fast renhold på denne modellen.

Uansett hvilken modell dere velger har Cleanit garantiansvar og kontrollansvar. Denne bransjen er lovregulert og det betyr at vi plikter og påser at alle lovpålagte forhold blir opprettholdt. Det ligger også en del forpliktelser ovenfor de som kjøpere renhold (dere), og det skal vi også påse er i orden. Vi er selvfølgelig den ansvarlige for at renholdet blir slik det er avtalt.

Med trygghetsavtale, prisgaranti og rett driftsmodell forsikrer vi om at våre tjenester holder rett kvalitet og har den rette prisen.

FAKTA

  • Partner siden: 2017

  • Partnernivå: HOVEDPARTNER

  • Bransje: Rengjøring

  • Antall ansatte: 80

  • Besøkadresse: Enebakkveien 304 B, 1188 Oslo

  • Postadresse: Postboks 23, 0619 Oslo

  • Webadresse: http://www.cleanit.no

  • Telefon: +47 23 37 37 90

Nyheter om partnere

Se flere nyheter