Brim Explorer

Brim Explorer tilbyr stillegående, bærekraftige og innovative opplevelser til havs i Nord-Norge og i Oslo.

Om Brim Explorer

‘Brim’ er et gammelnorsk ord som betyr ‘brytende bølge’. Og som en brytende bølge som bringer energi og endring, er Brim Explorers visjon å endre måten vi opplever havet på. Ved å skape opplevelser som bringer oss nærmere havet, håper vi å bidra til at gjestene våre får økt miljøforståelse og sterkere miljøengasjement.

FAKTA

  • Partner siden: 2022

  • Partnernivå: Partner