Jobbsjansen

Annonse:


Jobbsjansen består av Jobbsjansen Ungdom, Jobbsjansen Voksen og Ung Leder Vålerenga. Prosjektet hjelper ulike målgrupper til å komme seg ut i arbeidslivet og å utvikle seg personlig gjennom ulike kurs, sosiale samlinger, trening og tett oppfølging.

Jobbsjansen Ungdom

Jobbsjansen Ungdom arbeidstreningsprogram for personer fra 17 – 25 år som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Programmet består av en 5 – 6 ukers kursperiode med kompetansehevende kurs rettet mot arbeidslivet og personlig utvikling. Etter endt kursperiode skal deltagerne ut i arbeidspraksis hos en av klubbens samarbeidspartnere. Målet er at ungdommene skal få seg jobb hos samarbeidspartnerne etter endt praksis.

Oppstart: To ganger i året (September og Februar)

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Maren Edvardsen på tlf.: 936 07 399 eller mail [email protected]

Jobbsjansen Voksen

Jobbsjansen Voksen gir arbeidskvalifisering for personer mellom 18 og 40 år som har hatt problemer knyttet til rus. Deltagerne skal ha gjennomgått rusbehandling og må ha motivasjon for å utvikle kompetanse og sosialt nettverk. Programmet tilpasses personlig ut ifra kartlegging og kandidatens egne ønsker.  

Oppstart: To ganger i året (September og Februar)

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Svein Helge Liknes på tlf.: 922 07 128 eller mail [email protected]

Jobbsjansen skal:

  • gi kandidatene kompetanseheving gjennom kurs og arbeidstrening 
  • gi kandidatene tilrettelagte arbeidsoppgaver 
  • hjelpe kandidatene å bygge sosiale nettverk
  • gi kandidatene muligheten til å dele opplevelser over tid - i et felleskap
  • gi kandidatene en opplevelse av trygghet og mestring
  • gi kandidatene økt motivasjon gjennom mestringsopplevelser
  • bedre fysisk form og motivasjon til å drive med fysisk aktivitet, ha sosialt samvær med andre og drive med annen helsefremmende aktivitet
  • redusere arbeidsledighet og motvirke følgende negative konsekvenser; langtidsledighet, kriminalitet, rusproblemer, psykiske lidelser og sosiale problemer. 

Ung Leder Vålerenga

Ung leder Vålerenga gir ungdom mellom 15 og 19 år fra hele Oslo muligheten til å skaffe seg verdifull erfaring og kompetanse som Ung Leder. Ung Leder foregår på kveldstid en gang i uka og kan derfor kombineres med skole.  

Programmet tilbyr treningskurs for barnefotball, dommerkurs, førstehjelpskurs, kurs i sosial kompetanse og lederkurs i regi av Oslo idrettskrets med fokus på selvfølelse/selvtillit, teambuilding, lederrollen og kommunikasjon. Dette i tillegg til sosiale samlinger, kampdag på Intility og aktiviteter i gymsalen. 

Oppstart: 2 ganger i året (mars og oktober).

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Julie Dale Braathen på tlf.: 99341136 eller mail [email protected]

Annonse fra Eliteserien: