ENGA Aktiv

Annonse:

Helse er et viktig tema i vårt samfunn. Gjennom mange av våre prosjekter har vi sett behovet for å starte tiltak med fokus på helse. Vi ser at mange har et behov for å være mer aktive og føle fellesskapet fra et idrettsmiljø. Der kan de oppleve idrettsglede, mestring, trygghet og trivsel. Vålerenga Samfunn ønsket å starte et gratis lavterskeltilbud for alle og startet derfor Engaaktiv i 2017.

Engaaktiv har som mål å gi ungdom, voksne og eldre et treningstilbud som skal bedre helsen og øke livskvaliteten. 

Ulike treningsarenaer

Engaaktiv tilbyr ulike treningstilbud til ulike målgrupper, og Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn tilbyr i tillegg enda flere aktivitetstilbud som er en del av andre prosjekter. 

Eldreenergi

Eldreenergi er tilrettelagt trening for eldre på eldre- eller sykehjem i Oslo. Treningen gjennomføres ukentlig ved at en instruktør fra Vålerenga Samfunn besøker eldrehjemmet og gjennomfører en 45 minutters treningsøkt tilpasset nivået på de eldre som deltar. 

 

Active Fans

Active Fans er et treningsprogram for overvektige voksne og supportere som er over 35 år. Målet med programmet er at deltagerne skal endre livsstil over tid med økt deltagelse i sport, fysisk aktivitet og frivillige aktiviteter. Deltagerne skal også få økt bevissthet om en sunnere livsstil og velvære.

Gåfotball 

Vålerenga fotball startet gåfotball i mai 2016 som ett prosjekt i EFDN (European Football for Development Network). Hovedmålet var å promotere en ny type sport som fikk de over 50 år til å komme seg i fysisk aktivitet igjen. Gåfotball er en variasjon av vanlig fotball, hvor man ikke har lov til å løpe, takle eller ha ballen over hoftehøyde. Dette for at man ikke skal få skader og at alle skal kunne spille fotball.

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn sitt gåfotballag består av over 20 spillere, der de fleste er over 70 år gamle (!). Gåfotballlaget trener hver tirsdag på dagtid. 

Trening for utviklingshemmede

Gjennom Engaaktiv tilbys det også trening for utviklingshemmede i samarbeid med Unicare Avlastning. 

Annonse fra Eliteserien: