Presse på Intility Arena i 2020

Nye sentrale retningslinjer knyttet til våre arrangement i årets sesong fører til endringer for media.

Annonse:

Det blir en annerledes fotballsesong i 2020, og dette gjelder ikke bare for spillere og trenere, men også ansatte, publikum og presse. 

Som vi vet er det kun tillatt med 200 mennesker på arenaen de første kampene i Eliteserien 2020, og dette tallet inkluderer både lag, dommere, rettighetshavere og arrangør. 

Alle endringer gjøres som følge av de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, noe som også betyr at ytterligere endringer kan forekomme. Dette vil i så fall bli informert om i god tid. 

For å overholde smittevernreglene regjeringen har satt, blir det begrensinger på antall presseplasser på Intility Arena. Det toltale antall plasser for media (herunder skrivende presse, fotografer og ENG) er 25.

Overhold fristen! 

Tidligere har vi operert med faste akkrediteringer, men dette gjelder IKKE for årets sesong. Alle som skal akkreditere seg til kamper i 2020 må melde inn i skjemaet under senest fire (4) dager før kamp. 

Saken fortsetter under skjemaet: 

De som får godkjent sin akkreditering vil få tilsendt et informasjonsskriv noen dager i forkant av kamp med de retningslinjer som er satt av Norges Fotballforbund. Dette er viktig lesing! 

Freelancere kan kun få akkreditering dersom mediehus bekrefter akkreditering for disse. Frikort for presse gjelder ikke. 

Kampdag

Medieinngangen åpnes 1 time før kampstart, og det samme gjelder fotorom og presserom. Det vil ikke være anledning til å komme på arenaen tidligere. 

Det er kun skrivende presse og TV som har tilgang til mixed zone etter kampslutt. Presserommet for skrivende presse i 3. etasje vil være åpent 1 time etter kamp, og det samme gjelder for fotorom på plan 0. 

Vi minner igjen om at det kan/vil komme endringer underveis i sesongen, men dette vil i så fall bli formidlet på våre sider. 

Annonse fra Eliteserien: