Inkluderingsprosjektet

Vålerenga Fotball ønsker å skape positive opplevelser for familier med dårlig økonomi.

Annonse:

Inkluderingsprosjektet ønsker å gi tilbud til grupper i samfunnet som har ulike utfordringer og trenger positive tilbud i hverdagen. Vi ønsker å skape arenaer for grupper som barn, ungdom og familier med dårlig økonomi, rusavhengige, kreftsyke, barnevernsbarn eller andre grupper. 

Vennecup i Vallhall har vært en populær aktivitet blant barn og unge
Vennecup i Vallhall har vært en populær aktivitet blant barn og unge

Vålerenga Fotball tilhører bydel Gamle Oslo, som er den bydelen med høyest andel av barn fra familier med dårlig økonomi. Vålerenga Fotball er en stor klubb der mange barn og unge er aktive i fotballen. Gjennom årene har vi sett mange barn og ungdom falle ut av idretten fordi de ikke har råd til å betale medlemskontingent og treningsavgifter. På grunnlag av dette startet vi Inkluderingsprosjektet våren 2011.

Ulike aktiviteter

Målet med inkluderingsprosjektet er å skape positive aktiviteter for mennesker som trenger det. Dette kan være alt fra å gi tilbud om deltagelse i idrett, og herunder dekke kontingent, treningsavgift, og deltakelse i cuper/ turneringer, til å gi minoritetsspråklige kvinner tilbud om gratis fysisk aktivitet og informasjon om kosthold, ernæring og andre dagsaktuelle temaer.

Gatelaget

Gatelaget i Vålerenga Fotball er et rusfritt lavterskeltiltak for rusavhengige i Oslo.

Laget er for de som har droppet ut av samfunnsstrukturen og som trenger et tilrettelagt opplegg på dagtid for å få bedre helse og kosthold. Dette er et tilbud for begge kjønn fra 20 år og oppover.

Gatelaget i Vålerenga Fotball tilbyr:

  • Fotballtrening to dager i uken
  • Praktisk læring og mestring
  •  Bevisstgjøring av egen helse
  • Riktig kosthold
  • Sosial relasjonsbygging
  •  Veiledning og bistand 

Laget trener tirsdager og fredager på Vallefeltet (på vinteren trener de inne i Vallhall)
Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på kan disse kontaktes:

Vegard Aaserud på mobil: 936 48 752 eller e-post vegard.aaserud@vif.no
Svein Helge Liknes på mobil: 922 07 128 eller e-post: svein.liknes@vif.no

Annonse fra Eliteserien: