Bli medlem i Vålerenga Fotball Elite

Bli med på moroa i 2018!

Har du vært medlem i Vålerenga Fotball Elite før 2017, må du registrere deg på nytt. Dette grunnet nye krav fra 01.01.2017. 

Har du betalt medlemskapet i Sjappa, er du allerede registrert og kan gå til minidrett.no, opprette bruker eller logge deg inn med ditt brukernavn. Her vil du kunne se ditt medlemskap i Vålerenga Fotball Elite. 

Alle medlemmer av Vålerenga Fotball Elite får 250 kroner i avslag på sesongkort på Supportertribunen og Patriot-feltet på Vålerenga-tribunen.

Informasjon om årsmøte sendes ut i løpet av februar. Var du medlem i 2017 vil du automatisk motta invitasjon, men for å delta må registrering og kontingent være fullført i tråd med instruksjonene under: 

Slik blir du medlem


Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Ved innmelding oppgis fødselsdato og adresse. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt.

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr 250,-.

For å ha stemmerett på årsmøte må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst en måned, ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. 

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i mars. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v. Utenom årsmøtet innkalles til medlemsmøter når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig. 

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss på medlem@vif.no

Annonse fra Eliteserien: