Bli medlem i Vålerenga Fotball Elite

Bli med på moroa i 2019!

Annonse:

Vi ønsker deg med på laget! Bli medlem i Vålerenga Fotball Elite og støtt klubben.

Som medlem får du disse fordelene

  • Forkjøpsrett til sesongkort og billetter på alle tribunekonsept inkludert Leikegrinda

  • Medlemsrabatt på alle sesongkort (kr. 250,-)

  • Forkjøpsrett på cupfinalebilletter dersom Vålerenga Fotball Elite spiller

  • Rett til å delta på årsmøte i Vålerenga Fotball Elite

  • Medlemskort

  • Relevante rabatter og tilbud, inkludert til Vålerenga’s kickoff i mars 2019

  • Eksklusive medlemsvarsler og nyhetsbrev når noe skjer

  • Deltagelse på eksklusivt medlemsmøte med sport og administrasjon én gang per år

  • Vål'enggutten (medlemsblad for Vålerengens Idrettsforening)

Ethvert medlem plikter å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr 250,-.

Slik blir du medlem


Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Ved innmelding oppgis fødselsdato og adresse. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr 250,-.

For å ha stemmerett på årsmøte må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst en måned, ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. 

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i mars. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v. Utenom årsmøtet innkalles til medlemsmøter når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig. 

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss på medlem@vif.no

Annonse fra Eliteserien: