Årsmøte i Vålerenga Fotball Elite

Styret i Vålerenga Fotball Elite inviterer medlemmene til årsmøte tirsdag 14. mars kl. 18.00 i Vallhall, kantinen i 2. etasje, Innspurten 16.

I henhold til vedtektene skal årsmøtet inneholde følgende saker:

 • 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 • 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 • 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 • 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 • 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 
 • 6. Behandle forslag og saker. 
 • 7. Fastsette medlemskontingent.
 • 8. Vedta klubbens budsjett.
 • 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 • 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
 • 11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 1 styremedlem og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer. 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, det vil si den 28. februar 2017. Forslag kan sendes inn til post@vif.no.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. De kan hentes i administrasjonen vår i Vallhall eller tilsendes per epost på forespørsel til post@vif.no.

Alle medlemmer av VFE er velkommen på årsmøtet. Trykk her for å melde deg inn

Det vil være mulig å kjøpe sesongkort i kantina i forbindelse med årsmøtet. 

Vel møtt!

Mvh Thomas Baardseng
Styrets leder 

Annonse fra Eliteserien: