Media

Presseinformasjon til Vålerengas hjemmekamper i 2017-sesongen.

Alle som ønsker adgang til vår pressetribune for å jobbe på Vålerengas nye stadion i forbindelse med våre hjemmekamper, må søke om akkreditering på forhånd.

Søknadsfrist for akkreditering

Søknaden sendes via mail: media@vif.no. Mailen må være oss i hende minst 4 (fire) dager før kampstart. De som ikke har sendt sin akkrediteringsforespørsel innen fristen må påregne å bli henvist til tribuneplass. Dette bl.a av hensyn til vår presseservice på pressetribunen.

Informasjon som må være med i mailen er:

  • Navn
  • Kamp
  • Type akkreditering
  • Arbeidsgiver
  • Behov for parkering

Skrivende journalister

Journalister, fotografer og TV/Radio-reportere henter sine akkrediteringer i presseluken som er lokalisert i plan 0 på Vålerengas nye stadion. Se video nederst i saken. 

Akkrediteringen gir adgang til følgende steder:

  • Presserom
  • Angitt plass på pressetribune
  • Mixed sone etter kamp
  • Eventuell pressekonferanse

Personer med pressekort som ikke har akkreditert seg på forhånd eller ikke er arbeidende, bes henvende seg i billettluken for en tribunebillett på kampdag. 

Fotografer

En fotografs «akkreditering» vil være en grønn fotovest, og gir tilgang til anvist plass på indre bane.

Før kamp kan fotografer oppholde seg på indre bane, i nærheten av spillertunnelen og andre anviste plasser, men aldri på selve spillefeltet. Etter målvalg skal vedkommende ta plass bak reklamen på banens kortside. Fotografen må da velge hvilken banehalvdel han/hun skal jobbe fra og kan ikke forlate banehalvdel under spillets gang. Først i pausen kan man bytte side hvis ønskelig.

På vår nye stadion åpner vi nå opp for at fotografer kan bevege seg til og med 16-meterstreken

Etter kamp skal fotografen ta seg fra sitt arbeidssted og til arbeidsrom/mixed zone, som er samme sted som man kom ut. 

Innlevering av fotovester
Fotografer må levere inn sine fotovester til vertene ved fotorommet etter kampslutt.

Radio

NRK Radio har ikke-eksklusive rettigheter. De skal etter kampen foreta sine intervjuer fra mixed zone. Etter avtale kan NRK Radio foreta intervjuer etter kampslutt fra flashposisjon. Dette avtales og bekreftes i TV-møtet før kamp. Dette forutsetter da følgelig at radio er tilstede i TV-møter for innhenting av slik godkjennelse.

Også lokalradio med samarbeid med Vålerenga og/eller bortelag kan sende kampene live. Akkreditering skjer på vanlig måte i henhold til rutiner. Kampen kommenteres fra angitt plass (kommentatorboks) og intervjuer etter kamp gjøres i mixed zone. 

«ENG»-Vester

Rettighetshavers personell på indre bane bærer vester merket «ENG». Disse kan oppholde seg på banens kortside under kampens gang. Kun personell som opererer steadycam har mulighet til å oppholde seg langs banens langside under spill.

Steadycam er i kampproduksjon og skal bære FotballMedia-vest. Det samme gjelder kamera 3 operatør. I tillegg skal også en eventuelt pitch-reporter på fast plass på indre bane ha denne vesten. Vesten tas av under TV-intervjuer. 

ENG-vest benyttes av rettighetshavere og de kan kun være i ENG-/fotosonene. ENG har således samme operative arbeidsområde som vanlige stillbildefotografer.

Vedrørende filmopptak

Dersom supportere eller eksterne produksjonsselskaper ønsker å filme supportere på tribunen, må dette søkes om ved en skriftlig beskrivelse av hva slags filmprosjekt det er snakk om.

Arkivretten forvalter NTF/NFF - det betyr at dersom man får ja til filming av supportere i en aktuell kamp - skal ikke bildene brukes utover avtalt formål. I utgangspunktet skal eventuell filming skje fra ENG-sone bak mål.

Presserommet

Presserommet for fotografer er lokalisert i plan 0, mens arbeidsrom for journalister er lokalisert i 3. etasje. Her finnes direkte utgang til tribune som skal benyttes. Presserommet er åpent og kan benyttes i inntil 2 timer etter kampslutt. 

Pressebilletter

Medlemmer i Norske Sportsjournalisters Forening har krav på 1 billett til arrangementet hvis de ikke er på jobb, og det er ledig kapasitet på tribunen. Av hensyn til klubb og arbeidende presse skal fribillett være på vanlig tribune. Øvrige pressekort har ingen krav på fribillett. 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsmuligheter på Vålerengas nye stadion, men vi disponerer Valle Hovin på kampdag i 2017. Her er det førstemann til mølla som gjelder, og ønske om parkering må være med i akkrediteringssøknaden. Parkeringsbeviset blir delt ut sammen med akkrediteringen ved ankomst stadion. 

Mixed sone

Mixed sone er like utenfor spillerslusa etter kampslutt, og er kun for akkreditert presse. Intervjuønsker meldes inn til ansvarlig person fra klubb. 

Trådløst internett

Mer informasjon om dette kommer

Kontaktinformasjon

Media/Akkreditering/parkering: Tina Wulf – tina.wulf@vif.no - +4748157596
Arrangement: Anita Alexandersen – anita@vif.no - +4793233376

 

 

 

 

Annonse: